Post foto: Rådhuset Heilbronn | © Shutterstock

10.8.02021

Post foto: Rådhuset Heilbronn | © Shutterstock

Europeiske gjengangers bord

Det digitale europeiske stambordet har nå utviklet seg til en god informasjonsutveksling som ikke bare omhandler aktuelle europeiske, men også lokale og klubbtemaer. Så alle som vil kan få informasjon veldig raskt. Og temaene er i stadig endring. I dag var fokuset på vin, selv om yngre deltakere forklarte meg at Lemberger var mer for eldre kjennere; Jeg kan bare ha rett, da er det mer igjen for meg.

bymessig bebyggelse

Det er bra at vi har tettsted, og 4 leiligheter er ganske mye. Det er også forståelig at tettstedene også liker å skape utstillingsobjekter eller legge til lønnsomme bygg til sin portefølje.

Men hvis du så ser på leilighetene, for eksempel i Sontheimer Landwehr, får du en helt annen oppfatning av sosial boligbygging. Jeg er selv leietaker og har av faglige grunner bodd i de mest fantastiske områdene og boligblokkene, men jeg ville aldri måtte leie i disse urbane boligfeltene.

Derfor bør de som er ansvarlige for tettstedene tenke over hvor deres egne prioriteringer ligger. Jeg foretrekker å fikse ødelagte postkasser, døråpninger, belysning, gangveier til bygningene, lagerarealer osv. — Jeg tør ikke engang forestille meg hvordan det ser ut inne i selve byggene — fremfor å tenke på andre prestisjeprosjekter for helt spesielle leietakere.

ullhus

Wollhaus er av strategisk betydning for byen Heilbronn, fordi fremtidig bygging eller ren renovering vil forme bybildet og videre byutvikling i flere tiår fremover.

Byen bør derfor definitivt sikre tilgang til dette området, som er svært fremtredende for byen (f.eks. de gamle bybadene). Etter det kan du virkelig ta deg tid til å videreutvikle byen i den sørlige enden av kjernebyen, da det er nødvendig for en storby.

Dette vil omfatte en sentral busstasjon med trikkeforbindelse og for eksempel med en stor arrangementssal. Dessuten bør man ikke gi etter for raskt for presset fra Heilbronn-forhandlere som ikke ser behov for ytterligere butikklokaler. Her må du forbli fleksibel og gi investorer en sjanse som streber etter å komme til Heilbronn med innovative konsepter eller som, som kjente forhandlere, ennå ikke har fotfeste i Heilbronn.

Å bygge det hele opp igjen og kun strebe etter det som ser ut til å være gjennomførbart er allerede en del av prosessen Barthel-området feil og ville være katastrofal på Wollhaus.


dagens sted

Byoppgjøret Heilbronn

"Siden 26. april 1856 har bybebyggelsen formet ansiktet til Heilbronn. Det var unikt i Tyskland på den tiden at det var en gründer som satte denne fremsynte ideen ut i livet til fordel for sine fabrikkarbeidere med ansvarsfølelse og sosial dømmekraft."


dagens bursdag

Hans Muller

Skriv en kommentar

E-postadressen din blir ikke publisert.