12.5.02021

byadministrasjon

Hvis en byadministrasjon med godt over 3 ansatte trenger soldater for å kunne fungere mer eller mindre, bør ansvarlige medborgere tenke seg om en ekstra gang.

Moské

Det har vært moské på Weinsberger Strasse lenge, men dette hjørnet har lenge sett mer ut som en søppelbutikk, og man skal være glad når en investor forskjønner ensemblet med et nytt bygg og dermed oppgraderer hele området.

Det som forundrer meg er at i løpet av årene knapt noen har vært opprørt over at operatøren av denne moskeen ser ut til å være mer en gren av den tyrkiske presidenten enn et religiøst samfunn, som som lekmann også kan sees av det tyrkiske flagget. vinker der, noe som burde være ekstremt sjeldent foran moskeer selv i Tyrkia, og i Tyskland er det kun ambassader og konsulater som faktisk har rett til å gjøre det.

Uansett, troende møtes jevnlig i den eksisterende moskeen for å feire tjenesten deres, som for øvrig er garantert av Grunnloven og burde glede alle troende, uavhengig av religion.

Så hva vil endre seg med et nytt bygg? Uansett gjør det området mer attraktivt og øker også den lokale økonomien. Det kan også være slik at flere muslimer prøver å slå seg ned rundt moskeen, og antallet mennesker som besøker moskeen vil øke som et resultat, noe som for øvrig vil gi økonomiske fordeler for alle.

Jeg tror bare det er mulig at dette vil føre til regelmessig trafikkaos, som det ofte ryktes i pressen, hvis byen Heilbronn fortsetter å utføre sine kontrolloppgaver for slappt, fordi vanlige trafikkbilletter får alle til å bruke den tilstrekkelig tilgjengelige lave og høyhastighetstog i byen Besøk parkeringsplassen med flere etasjer, gå eller ta offentlig transport.

kapitalismen

Kapitalisme kombinert med demokrati er den eneste fungerende formen for menneskelig sameksistens som gjør at alle kan leve et halvveis rettferdig og ryddig liv.

Alle andre modeller, spesielt de som er spesielt forpliktet til sosial rettferdighet, likhet og medmenneskelighet, fører bare til at pastorer voldtar barn og ansatte ved sosiale institusjoner, i beste fall venter på at du skal fryse deg selv før de voldtar deg. For ikke å snakke om hovedpersonene i et bedre liv, som gjør nesten alle kapitalister grønne av misunnelse.

Under anstendighetens og rettferdighetens kappe raser fordelingskampene verre enn i noe anarki, og ingen vet de eksakte reglene for å spille etter - enda bedre, bare de godmodige og dumme holder seg til dem, resten bruker ignorering av deres egen fordel.

Så det hender at de som står opp for sosial rettferdighet og andre eufemismer og som skal sørge for gjennomføringen, er akkurat de som tjener mest på dem.

Helt i motsetning til kapitalismen, hvor alle vet hvor de står og også har sjansen til et vellykket liv; enda bedre, du trenger ikke å leve et liv diktert av staten, institusjoner eller moraliserende. Og det er nettopp denne reelle muligheten for et bedre liv som holder et samfunn i live på lang sikt og gjennom demokrati, takknemlighet og nestekjærlighet sørger for at de mindre vellykkede også får fordeler totalt sett.

Husk at vi mennesker er de eneste skapningene som kjærtegner ofrene sine før de dreper dem! Og det er fortsatt bedre å passe seg for en ulv enn å bli spist av en ulv i fåreklær.


"Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit."

Titus Maccius Plautus, Asinaria (Komedie)
  • Dette er en utfordring, siden to temaer blandes sammen her. Med utsikt over moskeen kan jeg følge deg og også være enig.

    Det som slo meg var svart-hvitt-polemiseringen av den ideologiske debatten i betydningen fri kapitalisme på den ene siden og kommunisme på den andre siden, som truer friheten der. Så langt har ingen av de nevnte polene virkelig bevist seg. Sannheten ligger, som så ofte, midt mellom de to polene. Den utløste rovkapitalismen, som setter individet på en forhøyet pidestall som neglisjerer fellesskapet og de langsiktige konsekvensene for dem, er like ineffektiv som den leninistiske statskommunismen, som med sin overdrevne heving av kollektivet fører til det motsatte, et diktatur av partikadrene. I denne forbindelse har jeg en klar motsetning. Ikke fordi jeg fundamentalt sett ikke deler oppfatningen, men fordi virkelighetens kompleksitet gjør at pendelen verken kan svinge for den ene ekstremmodellen eller for den andre.

    Hjemmet oeconomicus som oppfører seg helt eller i det minste delvis rasjonelt eksisterer ikke. Har aldri eksistert og vil ikke eksistere i fremtiden. Og dette er bra. Et rent rasjonelt vesen er uempatisk og etisk og normativt uansvarlig. Bare av denne grunn er jeg ingen venn av de grunnleggende antakelsene til en misforstått nyklassisistisk kapitalisme som forveksler konkurransekraften og den økonomisk sterkere med "liberalitet" og stiliserer markedet som et universalmiddel.

    • Det er også et av mikroblogginnleggene mine, hvor jeg blander alt mulig og håper at den ene eller den andre tar agnet, og som et resultat av det blir det en meningsutveksling, som jeg så vil utdype i en noe mer forseggjort blogg post. Hvis en diskusjon så starter, vil den forhåpentligvis fortsette i forumene.