18.3.02023

Post foto: Arkitekt | © Pixabay

Sitat godt

At sitatet "Heinrich! Jeg gruer meg.’ kommer fra Goethe, burde i det minste være kjent for min generasjon. Men hvor nøyaktig den er å finne vil være mindre kjent for de fleste. Johann Wolfgang von Goethe legg disse ordene i Margarethes munn:

Jeg er din, far! Redd meg!
din engel! dere hellige skarer,
Legg deg ned for å beskytte meg!
Heinrich! Jeg gruer meg.

Margarethe, knyttneve en tragedie (1808)

Og derfor er det en form for høflighet når man har med sitater å gjøre å gi mottakeren av sine egne ord en pekepinn på hvor sitatet som ble brukt i dem kom fra.

Ved mindre vanlige sitater er det fornuftig å være litt mer presis med kildehenvisningen. Man tilbyr blant annet mottakeren av hans ord en liten merverdi og bidrar dermed også til «folkedannelse».

Et slikt sitat ville vært B. en av Mark Twain, som først nylig blir delt igjen gjennom sosiale medier. Med rette Mark Twain Det er fint å inkludere det, men det er bedre hvis du er litt mer presis:

"Det er ikke en breddegradsparallell, men tror det ville vært ekvator hvis det hadde sine rettigheter."

Mark Twain, følger ekvator (2017 [1897]: 405)

Det er enda bedre hvis du sjekker opprinnelsen til slike sitater selv på forhånd og ikke stoler på Wikipedia eller sekundærlitteratur. For mange år siden hadde jeg et sitat fra meg selv Robert Schuman brukt om og om igjen og, fordi det også ble funnet i bøker, aldri stilt spørsmål ved, bare for senere å finne ut at forfatteren faktisk var en helt annen person.

Ideer

Til min fullstendige overraskelse skaper stemmen til Heilbronn en sensasjon i dag med ideer for sentrum. Vi kan lese sider og sider om hvordan man sikrer «byfornyelse» i Heilbronn.

Likevel ville dette være veldig enkelt. I det kommende kommune- og ordførervalget vil vi stemme på flere som også er interessert i byen vår og ikke bare ønsker å gjøre livet sitt så behagelig som mulig. Gjerne borgere som ikke er avhengige av dietter, oppmøtepenger, utgiftsgodtgjørelser, representantskapsverv og andre goder.

Men det vil nok være å kreve for mye på en gang. Inntil da kan du prøve et rent sentrum eller i det minste holde den eksisterende infrastrukturen i orden – men det ville kreve en fungerende administrasjon.

Forbundsdagen

Det største parlamentet i verden – unntatt den kinesiske folkekongressen – er nå satt til å krympe litt, men det er fortsatt det nest største i verden, etter Europaparlamentet med sine 96 tyske parlamentsmedlemmer.

Som det ofte har vært skrevet her, ville en reduksjon til 80 valgkretser ikke bare være ønskelig, men ville også umiddelbart avslutte alle diskusjoner om påstått valg (u)rettferdighet, for da kunne man fortsette å forholde seg til kompensasjon og overhengsmandater og fortsatt stå under 150 parlamentsmedlemmer — en ønskelig størrelse som kan gjøre Forbundsdagen fullt funksjonell igjen.

Gårsdagens flertallsvedtak vil bare føre til ytterligere rettsdommer og om nødvendig omgjøring, men vil uansett føre til en økning i Forbundsdagen ved første anledning, dersom den noen gang reduseres til de 630 parlamentsmedlemmer som nå er planlagt.

Dette betyr forresten at Forbundsdagen vil forbli over 598 parlamentsmedlemmer, som Forbundsdagen allerede hadde blitt enige om i 1996.

addendum

Oliver Durst gjorde meg oppmerksom på det faktum at det er 79 industri- og handelskamre i Tyskland; dette er ikke et rent tilfeldig tall. Valgkretsene jeg foreslår vil hver ha 1 million innbyggere. Og med begge, kunne man sikkert veldig raskt enes om de rundt 80 valgkretsene.


"Folket er byen."

William Shakespeare, Coriolanus (1608)