21.7.02022

Featurefoto: Statsoperaen i Stuttgart

Stuttgart Opera

Egentlig et problem i Stuttgart. Men så må vi lære at innbyggerne i Stuttgart ikke engang trenger å bære 50 % av kostnadene, og alle innbyggerne i Baden-Württemberg betaler resten. Hvis du ser ordentlig etter, betaler vi igjen som føderale tyskere og som unionsborgere for operaen i Stuttgart.

Uten tvil er en opera noe fantastisk for noen innbyggere, og kanskje ville verden til og med vært litt bedre hvis enda flere innbyggere kunne bli entusiastiske for operaen. I tillegg bringer operaen lønn og brød til mange mennesker i og rundt Stuttgart, som ellers ville måtte tjene pengene sine mye mindre komfortabelt uten statlige tilskuddsprogrammer.

Men da må du merke deg at vi snakker om et milliardprosjekt i Stuttgart-operaen og ikke engang gå inn på driftskostnadene, som lett sluker flere millioner i skattebetalernes penger hvert år. Hvis dette var en ren Stuttgart-sak, ville jeg ikke skrevet denne artikkelen. Men siden jeg - som deg forresten - helt sikkert også vil bli bedt om å betale, la meg kommentere det hele.

Metropolitan Opera i New York viser at ting kan gjøres annerledes - og absolutt ikke verre. Imidlertid gjenstår ettersmaken at innbyggerne i Stuttgart rett og slett ønsker å leve på en så stor fot som mulig på bekostning av andre.

I tillegg kommer spørsmålet om det ikke ville vært bedre både for operaen og for samfunnet selv om det i stedet for én «Sentralopera» i Stuttgart var mange små operahus i hele staten? Og hvis du ønsker å være sofistikert, kan du fly dit andre innbyggere fortsatt tillater seg denne luksusen.

Mobil kringkastning

Nok en gang et fint eksempel på hvordan noen ansvarlige politikere gjør noen få søskenbarn rike på bekostning og liv av oss innbyggere.

Standarden for 2009rd Generation Partnership Project (3GPP) har vært på plass i 3G til 2G mobilnettene siden 5, som blant annet kan sikre at alle mobiltelefonbrukere kan nås av offentlige etater i nødstilfeller.

Og siden desember 2018 har denne muligheten til og med vært fastsatt i EU med et eget direktiv: Direktiv om den europeiske koden for elektronisk kommunikasjon (European Electronic Communications Code). Det er kun Tyskland som har sørget for at vi er unntatt fra dette og at noen få selskaper får lov til å skrive og drifte andre uhyrlig dyre og helt uegnede applikasjonsprogrammer for mobiltelefoner, som nå er delvis ansvarlige for at f.eks. For eksempel måtte flere mennesker dø i Ahr enn det som var absolutt nødvendig.

Noen få døde tyske statsborgere og flere bortkastede skattmillioner senere, kan man i dag lese i Heilbronner Voice (21.07.2022: 2) at den 8. desember 2022, i tillegg til sirener og advarsler på radio, skal cellekringkasting testes for første gang i Tyskland.

Det gode er at den føderale regjeringen faktisk bestemte seg for å innføre cellekringkasting i august 2021, og på slutten av 2021 godkjente også Forbundsdagen og Bundesrat den nødvendige endringen av telekommunikasjonsloven. Cell broadcast bør derfor kunne brukes til slutten av 2022 — la oss nå håpe at forsøket i desember ikke mislykkes; den tilsvarende teknologien er tilstrekkelig testet med ca 20 års verdensomspennende driftsberedskap til å faktisk kunne betjenes av våre eksperter i Tyskland.

Det dårlige er at vi ikke introduserte denne teknologien i 2009. Mange mennesker i Tyskland ville ikke ha behøvd å dø og de bortkastede skattemillionene ville helt sikkert vært nødvendig andre steder – som dessverre ikke spiller noen rolle i et nepotistisk system.

Det ville være bedre å navngi politikerne som er ansvarlige for disse feil beslutningene i 2009 og 2018 og å holde dem ansvarlige for sine handlinger – fordi demokratiet trives med ansvar.


Du kan støtte denne bloggen på Patreon!

Skriv en kommentar

E-postadressen din blir ikke publisert.