24.6.02022

Hovedbilde: Stå med Ukraina, Ukrainas og EUs flagg

prisutdeling

Den tredje prisutdelingen for årets europeiske konkurranse fant sted i formiddag på Schlossberg-skolen i Auenstein. Rektor Heidi Ade har skolen sin under kontroll og derfor er det alltid en fornøyelse å gå til Auenstein.

Jeg var spesielt glad i dag at vi også kom tilbake fra Ilsfeld med nye ideer til den kommende 70. europeiske konkurransen. Hvis vi kan finne nok medforkjempere innen den tid, vil vi definitivt kunne tilby studentene mye neste år.

Europa crickets

I hvert fall for medlemmene av EUROPA-UNION og andre Europa-entusiaster er det ingen mer attraktiv festival denne helgen enn vår tradisjonelle Europa-grill i Untergruppenbach.

Organisert utelukkende på frivillig basis og alltid etter potluck-prinsippet, er det ikke bare en festival av superlativer når det gjelder bærekraft og miljøkompatibilitet, men også en "familiefestival" i ordets rette forstand. For noen, allerede noe eldre, deltakere er det også en god erstatning for den tidligere familiefestivalen på Gaffenberg.

Og så gleder jeg meg allerede til morgendagens festival. Hvis noen har glemt å melde seg på, kan de kontakte meg i dag.

kandidater

Det har lenge vært stater i EU som kan ha blitt tildelt kandidatstatus etter eget ønske og etter en innledende gjennomgang av regjeringssjefene i de nåværende EU-medlemslandene.

Med gårsdagens vedtak i Det europeiske råd har vi nå følgende kandidater: Albania (2014), Moldova (2022), Montenegro (2010), Nord-Makedonia (2005), Serbia (2012), Tyrkia (1999) og Ukraina (2022).

For mange år siden ble Marokko offisielt signalisert at landet ikke ville bli en kandidat, Sveits og Norge mislyktes på grunn av sitt eget folks avgjørelse, Island trakk søknaden og Storbritannia forlot først nylig EU. Georgia hadde aldri en sjanse til kandidatstatus.

Hvis du ser på medlemslandene Ungarn, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Bulgaria, Romania, Malta og (Sør) Kypros, så må du spørre deg selv hva det hele egentlig handler om?

Offisielt kan alle i følge EU-traktatene europeisk Land kan søke om medlemskap dersom de respekterer EUs demokratiske verdier og er forpliktet til å fremme dem.

Mer spesifikt kan et land bare bli medlem hvis det oppfyller alle tiltredelseskriteriene:

  • politiske kriterier – den må ha stabile institusjoner som er i stand til å garantere demokrati, rettssikkerhet og menneskerettigheter,
  • økonomiske kriterier - den må ha en fungerende markedsøkonomi og være i stand til å motstå konkurransepress og markedskrefter i Unionen,
  • juridiske kriterier - den må akseptere gjeldende EU-lovgivning og dens gjennomføring i praksis, spesielt hovedmålene for politisk, økonomisk og monetær union.

Hvis vi faktisk tar disse kriteriene på alvor, må vi kaste langt flere medlemsland ut enn tidligere antatt.

Av denne grunn, og også med tanke på at det ikke vil skje ytterligere fordypninger innenfor dagens EU, ville det absolutt vært bedre for verdensfreden om vi ikke bare inkluderte alle de ovennevnte statene, men også hele Nord-Afrika, bl.a. alle som grenser til Middelhavet.

Til gjengjeld måtte vi imidlertid da hindre en «finansiell utjevning mellom statene», en «gjeldsunion» eller et bevisst forsøk på å standardisere de sosiale systemene.

Under disse forholdene kan alle medlemsland forsøke å stimulere hverandre fredelig og utforske mulig videre samarbeid.

Imidlertid er det da svært viktig at et «kjerne-Europa» smelter sammen til en europeisk forbundsstat så raskt som mulig, hvor senere medlemmer bare kan bli med i forbundsstaten dersom de også fullt ut anerkjenner dens grunnlov.


Fakta om EU

Jeg vil gjerne henvise deg til en relevant Blogginnlegg fra 2005, som jeg også oppdaterer fra tid til annen.

Du kan støtte denne bloggen på Patreon!

2 tanker om “24.6.02022"

    1. Dessverre er dette fortsatt et veldig stort problem innenfor EU. Vel fremme er det kun planlagt en exit som Storbritannia.

      Den virkelige heften er imidlertid økonomien, og det er her land som Tyskland og Frankrike saboterer tiltak tatt av ekte fascister. Hvordan Unionen og også SPD opptrer i denne forbindelse nå gir en veldig dyp innsikt og har ført til at jeg har skrevet tilsvarende blogginnlegg i lang tid, veldig frustrert.

Skriv en kommentar

E-postadressen din blir ikke publisert.