27.8.02022

Post bilde: Jente med europeisk flagg | © Shutterstock

EUs finansieringsprogrammer

Knapt noen kommune eller større bedrift, enn si landbruk, investerer fortsatt i større prosjekter dersom de ikke er støttet på forhånd med EU-midler.

Og de fleste selskapene og organisasjonene som er aktive i "sosial sektor" er også avhengige av overføringsbetalingene fra Brussel. Som vi kan se av de stadige uttalelsene fra den nåværende kommisjonspresidenten – uansett tema – er det alltid i trillioner hun ikke lenger er opptatt av noen få milliarder euro.

Innenfor EU og også i Heilbronn (!) har ingen offentlig investering vært tenkelig på lenge uten at passende midler har strømmet inn først. Det har nok ikke gått unna oppmerksomheten til de mer oppmerksomme medborgerne at selv de statlige og føderale subsidiene som er så lett akseptert lenge har vært de facto EU-midler. De fleste innbyggere blir først virkelig klar over dette når en nasjonal politiker ønsker å dele ut pengegaver, men EU setter en stopper for ham — dessverre har EU tradisjonelt fått pengene.

Det håndteres annerledes når EU-pengene renner, for da selges de til innbyggeren som «personlige pengegaver» fra lokalpolitikeren.

Men for ikke å gi opphav til falske oppfatninger: EU-midlene er også skattepenger, disse, som alle andre skatter, genereres helt og holdent av innbyggerne! Heller ikke i EU er det ingen pengeknekker som alle har lengtet etter i århundrer.

Og derfor må vi akseptere at enhver statlig finansiell transaksjon er en omfordeling, fra én borgers lomme til en annen borgers lomme – selv om det i EU er godt 500 millioner lommer og dermed en noe mer kompleks sak.

For ikke alltid å la EU stå der som bukken, ble det for år tilbake bestemt at dersom EU-tilskuddene flyter direkte, skal dette også formidles til innbyggerne. Derfor må alle prosjekter som nyter godt av EU minst være utstyrt med en EU-logo!

Og inntil nylig kunne interesserte innbyggere også lese på Internett hvilken kommune eller hvilket selskap som fikk direkte fordel av EUs finansieringsprogrammer. Her måtte jeg innse at jeg ikke lenger finner denne listen for Baden-Württemberg.

Akkurat som jeg – med ett enkelt unntak ved Arkus – ennå ikke har funnet noen indikasjoner på EU-finansieringsprogrammer i Heilbronn. Jeg kan ikke forestille meg at Heilbronn er den eneste byen i verden hvis innbyggere, selskaper, klubber og organisasjoner mottar liten eller ingen EU-støtte.

Om mindre enn 20 måneder skal vi unionsborgere igjen velge Europaparlamentet, også i Heilbronn. Og derfor ville det være spesielt viktig for oss alle å vite hvordan vi Heilbronn allerede drar nytte av EU. Spesielt fordi det er politikere i Heilbronn som gjerne hevder at vi Heilbronner finansierer resten av verden.

Derfor ville det være bra for oss alle om EUs flagg også kunne finnes i Heilbronn - jeg vil attestere til alle som hindrer dette i å ha en grunnleggende fascistisk holdning!

gledelig

I dag ble frokosten min søt ved å lese avisen fra Heilbronn Voice (27.08.2022: 30), nemlig da jeg hørte noen fornuftige krav fra CDUs parlamentariske gruppe fra sommersamtalene deres Joachim Friedl esset.

CDU krever ikke bare en tilbakeføring til 50 km/t i byen, men kommer også med konkrete forslag til hvilke gater som bør brukes umiddelbart. Jeg er også overbevist om at dette vil forbedre trafikkflyten totalt sett og som et resultat også bedre beskytte miljøet.

Et annet krav er retur av den grønne pilen ved trafikklys. Disse ble også helt meningsløst demontert i nærheten av hjemmet mitt, noe som fører til lengre ventetider der de fleste sjåfører ikke slår av motorene.

Jeg var enda gladere for at CDUs parlamentariske gruppe fortsetter å stå ved de tidligere planene og fyldige løftene til innbyggerne i den nordlige kjernebyen (mitt hjem!) og Paula-Fuchs-Allee med tilknytning til Hafenstraße ønsker å bygge som planlagt. Dette er den eneste måten å sikre at gatene og smugene rundt Gerberstraße på den ene siden finner noe lettelse, og på den annen side, Neckar bue kan utvikles som et fullverdig distrikt.

Uttalelsen fra CDUs parlamentariske gruppeleder gir meg håp Thomas Randeckerat «på noen kontorer [har sneket seg inn] noe vi ikke kan like i det hele tatt. ... Kommunestyret som helhet trenger å presentere seg selvsikkert igjen. Tross alt er vi suverene.»

Liten sidenotat: vi er alle sammen suverene! Vi velger deretter våre representanter, som også er våre "ansatte".