9.11.02022

Post bilde: Prosjektledelse | © Shutterstock

Midtveis 2022

Store deler av kongressen ble gjenvalgt i mellomvalget i USA. 35 av de 100 senatsetene og alle 435 setene i Representantenes hus var oppe til avstemning. Det ble også foretatt avstemning om 36 guvernørverv og andre politiske representanter på enkeltstatsnivå.

Tilsynelatende oppnådde ikke republikanerne en overveldende seier, som forventet. I alle fall for Joe Biden styringen vil bli betydelig vanskeligere, da republikanerne trolig likevel og som ventet vil vinne flertallet i Representantenes hus. Og selv i senatet kan flertallet av demokratene som kun er sikret av visepresidenten gå tapt.

Og derfor vil jeg følge den videre utviklingen de kommende dagene med spenning og gleder meg allerede til et tilsvarende bidrag fra Hans Muller.

Prosjekter

Prosjekter styrer livene våre, så jeg er overbevist om at når du har fullført ditt siste prosjekt, slutter du å eksistere. Den omvendte konklusjonen om at du kan leve med uferdige prosjekter for alltid er villedende - de som er interessert vet at en tidsbegrensning er iboende i et prosjekt.

Thanks Detlef Stern Jeg har nå startet et annet prosjekt, og som han lovet, blir dette mer og mer spennende for hver dag som går. Og hvis alt går bra, blir gjennomføringen av prosjektet et helt nytt prosjekt — vi mennesker vokser med oppgavene våre, man kan også snakke om prosjekter her.

Europeiske gjengangers bord

I løpet av gårsdagens europeiske faste bord kunne vi slå inn noen spiker, og derfor gleder vi oss alle til de kommende komitémøtene, hvor vi kan presentere våre nye ideer. «Du bør gjøre det nye, men ikke utelate det gamle» var et av kravene fra de tilstedeværende ved de europeiske stamgjestenes bord, og derfor har vi allerede ferdigstilt prosjektene for det kommende året i begynnelsen av november 2022.

Men merkelige ting tas også opp og diskuteres ved slike gjengangers bord. Så det er virkelig utrolig at noen av våre Europa-entusiastiske folk i Heilbronn ikke er klar over arrangementsdatoene våre. Det er nok det enkleste hvis du kommer til det månedlige europeiske stamgjestenes bord, for da vil du uunngåelig bli informert om alle datoene — vanligvis er du direkte med på å finne innholdet og datoer selv; og slik får blant annet Thomas også sitt BUGA-besøk i Mannheim. En annen mulighet er å abonnere på det månedlige nyhetsbrevet til EUROPA-UNION Heilbronn; dette lykkes ganske enkelt hvis man på sjekk nettsiden der under forening og legger igjen sin egen e-postadresse der. Selvfølgelig kan du også gå til Kalender fra Kümmerles weblogg se, for der finner du også alle datoer oppført. Og tenker du på at medlemmene i foreningen også er orientert om de viktigste datoene per post, så kan du spørre deg selv hvorfor interesserte medborgere ikke legger merke til datoene som lyses ut for et godt år. Men dette er nok vår tids store mysterium.

Sist, men ikke minst, er det også applikasjoner og tips på sosiale medier og noen ganger også fra stemmen til Heilbronn. For ikke å snakke om den velprøvde Busch-Funken. Det er derfor jeg fortsetter å tro at hvis du virkelig vil, trenger du ikke gå glipp av noe arrangement på EUROPA-UNION Heilbronn.


    • Hvis det oppfyller kriteriene for et prosjekt: "Et prosjekt er en unik prosess, bestående av et sett med koordinerte og kontrollerte aktiviteter, med start- og sluttdatoer, utført for å oppnå et mål, tatt i betraktning tids-, kostnads- og ressursbegrensninger som oppfyller spesifikke krav." (EN ISO 9000:2005)

  • Prosjekter er også et nyttig verktøy. Vi bør ikke ta det for tysk og alltid ha Paracelsus sin definisjon av kvantitet i tankene.