demokrati spørsmål

Post bilde: eksempelbilde | © Pixabay

En bivirkning av det russiske angrepet på hele Ukraina og den videre akutte trusselen om bl.a. B. Republikken Moldova av den russiske føderasjonen er at stormavdelingene til vesttyske partier fra det mer venstreorienterte spekteret i økende grad er opptatt av å nekte demokratiet til Amerikas forente stater.

Faktum er at uten modig bruk av Joe Biden, som mobiliserte alle amerikanske styrker og midler for nok en gang å redde de frie europeerne, burde vi allerede ha gjort veldig store innrømmelser til den russiske føderasjonen og i det minste også ofret de baltiske statene; men EU ville trolig blitt omgjort til et postsosialistisk anneks av den russiske føderasjonen. 

Det er mange tegn på dette, f.eks. B. har seg selv Marine Le Pen spesielt i dagens valgkamp, ​​økt samarbeid med Vladimir Putin og krevde en avgang fra USA. Gerhard Schröder og Victor Orban har lenge vært ivrige beundrere av denne diktatoren, og til og med de offisielle representantene for SPD dukker bare litt for å ikke åpenlyst vise frem deres ellers gode forhold til det russiske diktaturet.

Og selv i de mer borgerlige partiene er det mange «Putin-forståere», noe som de siste årene har gjort at det har vært en tverrpolitisk forståelse for all russisk aggresjon med sine mange drap. Velmenende kan man hevde at forventningen om å få billig olje og gass fra Russland har sterkt begrenset ikke bare ens forståelse av menneskerettigheter, men også forståelsen av demokrati.

Men hvis du selger aksjene dine for gass og olje, bør du ikke bli overrasket om du en dag våkner opp i et diktatur.

Men tilbake til påstandene som nå i økende grad rettes mot USA: «Senest siden Donald Trump det er helt klart at USA ikke lenger er et demokrati.» Vi kunne alle være vitne til hvordan denne presidenten ble stemt ut etter fire år.

Dette teller imidlertid ikke, siden folk nå liker å snakke om den velkjente amerikanske gerrymanderingen og det faktum at USA prøver å holde uønskede velgere borte fra valgurnen. Begge drapsargumentene i den vesttyske venstresidens øyne om at USA ikke lenger er et demokrati. Hva prøver disse damene og herrene å oppnå med dette akkurat nå?

Prøver vi å få oss til å tro at Putin er på et korstog for å kvitte Europa fra de amerikanske antidemokratene?

Men uansett, ja, USA har problemer med demokratiforståelsen blant noen av sine medborgere!

Men er det så mye bedre for oss? Er ikke det å peke fingeren på andre mennesker bare en måte å undertrykke dine egne problemer?

Også her omorganiseres det stadig valgkretser, og jeg husker fortsatt godt hvordan SPD etter en slik omorganisering fikk sin sjanse og feiret seg selv for dette kjedelige arbeidet med omorganiseringen av valgkretsen. Hva er forskjellen på "gerrymandering"? Man kunne se på disse valgkretsendringene i landet vårt fra dette synspunktet.

Og nylig ble valgloven endret i Baden-Württemberg, og initiativtakerne nølte ikke med å forklare at de ønsket å motvirke at velgerne stemte annerledes enn partiene ønsker og derfor måtte justeres gjennom denne reformen.

Enda verre, i det nylige valget i Heilbronn avga mindre enn 31 prosent av de stemmeberettigede, inkludert hele deler av samfunnet, sine stemmer.

Og hvis du i tillegg legger merke til hvordan disse velgergruppene bevisst blir ekskludert av partiene, så er vi nok litt lenger på vei enn USA. Denne ekskluderingen eksisterer, ellers ville ikke aktive partimedlemmer av disse gruppene beskrive seg selv som "kvote-tyrker" eller "alibi-tyrker" til partiet deres.

Et annet tegn på vårt eget demokratiske underskudd er at innbyggerne i svært lang tid gjentatte ganger har krevd «mer demokrati», «mer borgerdeltakelse», «mer åpenhet» eller til og med «mer direkte demokrati».

Derfor råder jeg disse partitrollene, spesielt i dagens situasjon, til ikke å sette fingeren på andre, men å jobbe i eget parti for at demokratiet skal bli bedre igjen – så lenge vi fortsatt har en sjanse.

Marine Le Pen kunne allerede i kveld sikre at vi snart ikke lenger vil ha en sjanse til det. Og hvis hun ikke lykkes, vil det være andre politikere her i Europa og også i Tyskland som ikke vil bruke lang tid på å be om de nye guvernørene i Vladimir Putin å bli.


"Belastningen av anti-intellektualisme har vært en konstant tråd som snirkler seg gjennom vårt politiske og kulturelle liv, næret av den falske forestillingen om at demokrati betyr at 'min uvitenhet er like god som din kunnskap'."

Issac Asimov, En uvitenhetskultur, Newsweek (21. januar 1980)