"Berberen" fra før eksisterer ikke lenger

Innlegg Foto: FR2 Prosjekt av Construction Guild | © byggelaug

De hjemløse ble tidligere kalt "berbere". For bare noen tiår siden streifet hjemløse rundt i hele landet, fra sosialkontor til sosialkontor, fra prestegård til prestegård, på jakt etter et sted å sove og et varmt måltid. Den bitre syklusen fra arbeidsledighet til hjemløshet til livet på gata førte til migrasjonsbevegelser i hele Tyskland.

De tidene er for lengst forbi. "Berberen" fra den gang eksisterer ikke lenger. Men det gjør hjemløse, og antallet øker hvert år. Hamburg har den høyeste andelen hjemløshet blant store tyske byer med nesten 19 000 mennesker. Selv i den antatt solide byen Stuttgart lever 4 mennesker uten bolig.

Tidligere arbeidsløse, men godt kvalifiserte og fysisk robuste hjemløse er utryddet. De som lever på gata og uten tak over hodet i dag er ofte kronisk syke og psykisk syke. De mange turgåerne i vårt nye Heilbronn mottak og integreringssenter viser at aldersgrensen også har flyttet seg mot eldre berørte.

Hvor kommer beboerne fra i vår Prosjekt FR2? De aller fleste, rundt 80 prosent, kommer fra bydelen. De er personer mellom 18 og 82 år som tidligere bodde på gata, hos venner, familiemedlemmer eller i krisesentre for hjemløse.

Blant dem er folk fra et bredt spekter av klinikker og terapitilbud som måtte bo og overnatte under broen eller på parkbenken uten vårt tilbud.

Ventelistene våre er lange – for lange. 19 personer er i dag påmeldt til unntaksboligen og ti personer for plass i integreringsboligen. En sykehusleilighet er tilgjengelig i FR2-prosjektet for utskrevne pasienter som ennå ikke er i form nok til å overleve på gata. Et annet rom er forbeholdt kvinner som har opplevd vold og ikke har noe annet sted å gå. Behovet er der, husene er fullt besatt.

Her kan du finne mer informasjon om FR2-prosjektet til byggelauget: