Opplev Europa med tog

Post bilde: Jernbane i Wien | © Pixabay

Heinrich Kümmerle tar initiativet DiscoverEU Kommisjonens oppmerksomhet og krever også at det må være mulig å kjøpe en togbillett til enhver annen stasjon i EU, i det minste fra hver sentralstasjon. Og dette er kombinert med en transportgaranti som sikrer at du kan nå din bestilte destinasjon uten ekstra kostnader og om nødvendig med et hvilket som helst jernbaneselskap; turen fra Heilbronn til Porto bør tjene som et slående eksempel.

Jeg ønsker et slikt initiativ mot mer bærekraftig reise velkommen (for ikke å nevne økningen i komfort). Personlig var artikkelen en inspirasjon for meg Høyhastighetstog ødelegger det europeiske jernbanenettet. Etter den riktignok uhyggelige tittelen er problemene med dagens jernbanetrafikk godt gjennomarbeidet.

Man kan sikkert argumentere om en ICE ikke er et godt alternativ. Spesielt hvis du bor i nærheten av jernbaneknutepunkter. Jeg foretrekker helt klart en seks timers reise med ICE fra München til Hamburg fremfor de tidligere 10 timene med IC. Det er også oppe til diskusjon om man ønsker å la en by som Heilbronn få en forkrøplet forbindelse til jernbanenettet. Eller at det i enkelte områder tilbys alibi kollektivtransport dersom det går busser dit fire ganger om dagen.

Jeg husker fortsatt barndommen min veldig godt, da mamma og jeg brukte den lokale transporten for å besøke oldemor. Vi måtte kjøpe tre (!) billetter i hver retning for å komme til målet. Startpunktet og destinasjonen var i Hamburg, ca 12 km fra hverandre i luftlinje. Vi måtte først kjøpe en billett til bussen, så en til S-Bahn og så en til bussen fra et annet busselskap. Timeplanene var selvfølgelig ikke koordinert, noe som ga meg en «vente-is» i sommermånedene.

Heldigvis finnes det samferdselsforeninger i dag.

Disse transportforeningene er de facto "føderalt" organisert. Selvsagt er selskapsformen forskjellig, men der samles uavhengige transportselskaper under ett tak for å gi et bedre tilbud til kundene sammen.

Situasjonen i europeisk jernbanetrafikk er neppe annerledes enn i Hamburg (og mange andre områder) før transportforeningen ble stiftet.

Hvis jeg vil reise fra Heilbronn til Porto med offentlig transport, må jeg bytte tog 12 ganger og bruke tjenestene til 4-5 transportselskaper. Kanskje jeg kan bestille noen av de 13 billettene sammen, men ikke alle på en gang. Hva gjør jeg hvis det er problemer med en operatør, for eksempel fordi alle setene er fullbooket? Å avbestille billetter som allerede er bestilt for de foregående etappene koster i det minste innsats, noen ganger mer.

Overføringstiden varierer fra 6 minutter til 5 timer. De 6 minuttene i Karlsruhe er tydeligvis for korte. Hvis jeg ikke visste det, ville jeg ikke klart å rekke TGV. Siden jeg ikke startet reisen dit, gis det ingen kompensasjon for reisen(e). Så kjøp billetter igjen, forutsatt at jeg fortsatt har penger. Hvorfor de 5 timene? Å, det går ingen tog om natten. Hvorfor ikke? (Svar: se artikkelen over). Hvis jeg ikke vil overnatte på perrongen, trenger jeg et hotell. Men i 5 timer? Hvis forrige tog er 3 timer forsinket, så trenger jeg heller ikke hotellet. Og du vil kanskje ikke tilbringe en ekstra dag i Perpignan ved Middelhavet.

Hvorfor er det egentlig ingen europeisk, føderal transportforening? Naiv som jeg noen ganger er, ville det vært et flott prosjekt, der alle i (EU) Europa ville ha noe direkte som ville ha en enorm signaleffekt. Det burde ikke koste så mye, absolutt mindre enn en flyplass som fortsatt er under bygging sør for Berlin, et konserthus i Hamburg eller bygging av en tunnel i Stuttgart. Man ville «bare» måtte jobbe mot en standardisering av prosessene, mot koordinering mellom de nasjonale transportselskapene (som dessuten ofte eies av statene). Og så kan man avtale en transportgaranti, slik det allerede er i enkelte tilfeller nasjonalt, samt for flyreiser.

Da vil alle som bor i EU ha nytte, ikke bare unge mennesker, som jeg misliker det nåværende tilbudet. Da ville det vært mye lettere å reise gjennom Europa, lettere å bli kjent med andre mennesker. Og man setter pris på hva Europa kan være for oss.


Supplement til Christian Moos' innsigelse

Mye har allerede skjedd med de europeiske jernbanepakkene https://www.eba.bund.de/DE/Recht Regelwerk/EU-Recht/eu-recht_node.html. Det er en tendens til harmonisering, koordinering på en eller annen måte. Det er ikke slik at man i normale tider ikke enkelt kan komme seg fra ett EU-land til et annet med tog. Så det europeiske jernbaneområdet eksisterer allerede. Dette kan imidlertid formuleres mer attraktivt og annonseres. I alle fall så snart reisen starter igjen.
Med europeiske hilsener

Christian Moos, generalsekretær i EUROPA-UNION Tyskland (22. april 2020, kl. 11:02)

Takk for linken, var ny for meg. Jeg er også glad for å høre at det er de aller første forsøkene på harmonisering. Hvis jeg forstår alle dokumentene riktig som ikke-advokat, i tillegg til den generelle intensjonserklæringen (RL 2012/34/EU), beveger man seg mer i området med å gjøre de forskjellige jernbanesystemene kompatible i det hele tatt.

Tillat meg en analogi. Jeg er informatiker (det som en unnskyldning/forklaring).

Når det gjelder et fremtidig marked for personlige datamaskiner, er vi fortsatt i pre-PC-æraen da det fantes systemer som Apple II, Commodore PET 2001 eller TRS-80. Dette markedet var preget av at enhetene var praktisk talt inkompatible. Et vanlig operativsystem (enten DOS eller Windows) var ennå ikke tenkelig. Så hvis jeg forstår dokumentene riktig, må det først lages en standardisering på kretsnivå (jernbanespor, strøm, regninger, ...) slik at det i det hele tatt kan tenkes noe sånt som en (den gang) åpen IBM PC. Og da må et operativsystem hevde seg først. For at en PC i det hele tatt skal være brukbar, må det finnes applikasjonsprogramvare, som for eksempel Office-produkter. Og da må disse produktene også fungere sammen slik at selv uerfarne brukere kan dra nytte av dem.

Selvfølgelig er slike analogier alltid feil.

Med nesten alle produkter er det minst to perspektiver: den tekniske implementeringen og kundens. De fleste bryr seg egentlig ikke om hvordan en datamaskin fungerer teknisk, det viktigste er at den fungerer. Som lokfører spiller det ingen rolle for meg hvordan togtjenesten fungerer teknisk, hovedsaken er at den fungerer. Hvordan transportselskapene fakturerer, hvordan det fungerer med strømmen, ... alt er absolutt essensielt. Jeg bryr meg ikke. Jeg ønsker å bestille billett fra Heilbronn til Porto. Og jeg vil reise dit komfortabelt og trygt. Jeg vil gjerne ha en (!) kontaktperson dersom noe skulle gå galt. Jeg ønsker ikke å bli henvist fra ett selskap til et annet. Med et ord: kundeorientering.

Dette fungerer selvsagt ikke alltid på PC-en heller. MS Word fungerer ikke med en mediespiller fra en annen produsent? Uflaks.

For meg virker det som om alle involverte i harmoniseringsprosessen for jernbanen konsentrerer seg om det tekniske synspunktet. Selv dette begrepet "jernbaneharmonisering" er et teknisk begrep. Brukeren, lokføreren, dukker ikke opp der. (Riktignok skjult i enkelte dokumenter). Selv dokumentet RL 2012/34/EU fokuserer på tekniske ting. Finnes det virkelig ikke noe veiledende dokument som beskriver målene fra jernbanepassasjerenes synspunkt?

Hvis jeg ikke tar feil, var prosessen som førte til GDPR veldig annerledes. Der ble målet gitt å gjøre noe for databeskyttelse fra folkets synspunkt. Målet var ikke teknisk formulert. Og til syvende og sist er de tekniske aspektene sekundære hvis målet er rett for folket. Ingeniører, enten de er på jernbanen eller innen IT, er vant til å implementere slike mål sammen på tvers av bedrifter.

Derfor er jeg fortsatt glad for at det jobbes med det. Fra mitt, brukerorienterte ståsted, er det ennå ikke et europeisk jernbaneområde. Jeg vil ikke tvile på at dette også eksisterer fra et teknisk synspunkt. Å bytte tog tolv ganger fra Heilbronn til Porto er ikke spesielt brukervennlig. For meg tilsvarer dette mer pre-PC-tiden, da kun de innvidde kunne betjene en PET 2001. Så det er ikke overraskende at mange foretrekker å ta flyet og bare må bytte tog fire ganger på samme rute (HN->S Hbf->STR->OPO->Porto).


dr Detlef Stern har vært en av mine favorittmennesker å snakke med i noen år – spesielt over en god kopp kaffe – og har også «skylden» for at jeg ble lesementor. 

I det virkelige liv er han det Professor for prosjektledelse, elektronisk virksomhet og programvareutvikling ved Heilbronn University. Oppmerksomhet, hans entusiasme for programvare er smittsom, og derfor bruker jeg nå hans også notatbutikk. Han blogger forresten selv kl https://t73f.de.