Et farvel

5
(1)

Featurefoto: Kiliansplatz med scene og tribuner

Et konstant fall sliter vekk steinen, og derfor er det ikke overraskende at etter mer enn syv år med irriterende deler av byadministrasjonen, slipper vi frivillige flaggene våre og ingen Møtepunkt Europa organisere mer i Heilbronn.

Dette har riktignok også noe å gjøre med manglende deltakelse fra noen av våre samarbeidsklubber, men dette har også vært populære mål for bydelsadministrasjonen de siste årene, med ansatte i byadministrasjonen der det er mulig, vekker uenighet mellom klubbene. og også EUROPA-UNION prøvde.

Men nå fra begynnelsen...

Møtepunktet Europa har alltid vært teamarbeid, fordi det er den eneste måten det kunne etablere seg i Heilbronn. I årevis har EUROPA-UNION Heilbronn prøvd å Friedlinde Gurr-Hirsch og dr Manfred Weinman rundt for å gjøre denne festivalen mulig. enn det da dr Walter Dorr og Günther Erlewein klarte å vinne nok klubber med migrasjonsbakgrunn for denne festivalen for mer enn 30 år siden, det ble en umiddelbar suksess.

Daværende ordfører dr Manfred Weinman utnyttet øyeblikket og motiverte alle involverte til å flytte denne festivalen til Kiliansplatz. Nå som kommunestyret også var villig til økonomisk å støtte møtepunktet Europa — Heilbronn-festivalen for internasjonal forståelse — kunne de frivillige organisere den der deretter, siden blant annet kostnader for den 100 kvadratmeter store scenen og de mange standene ble lagt til.

Til tross for det frivillige engasjementet fra alle de involverte og de svært rimelige eller til og med gratis tilbudene fra alle støtteselskaper, var budsjettet til møtestedet Europa alltid lavere enn de nødvendige totale utgiftene. Og helt fra starten av aksepterte EUROPA-UNION disse forskjellene, siden de bevisst verken ønsket å profesjonalisere denne offentlige festivalen eller gjøre den om til et uendelig tilskuddsarrangement fra byens side.

Så det var også helt greit at hver krone og senere hver øre som EUROPA-UNION mottok fra kommunestyret for organiseringen av møtepunktet Europa ble omsatt flere ganger av foreningen før den faktisk ble brukt. Og det var alltid en selvfølge at skattekontoret i Heilbronn sjekket dette og at en mappe med alle kvitteringer gikk til byadministrasjonen hvert år, hvor hver eneste kvittering ble sjekket på nytt av svært hardtarbeidende ansatte.

Som skattebetalende borgere verdsatte vi denne fullstendige åpenheten helt fra starten, der medlemmene av EUROPA-UNION også ble informert hvert år i den tilsvarende årsrapporten, og vi måtte rettferdiggjøre forskjellene vi hadde gjort til dem igjen og igjen.

Jeg kan derfor med full berettigelse si at det knapt finnes noen annen begivenhet hvis økonomi ble planlagt og overvåket så nøye - Sparheimeren var alltid ved bordet!

Så det var veldig nyttig og hyggelig at begge deler dr Manfred Weinman og Helmut Himmelbach grep inn som ordfører i byen Heilbronn da det på forhånd ble klart at møtepunktet Europa ikke ville klare å holde sitt absolutt nødvendige budsjett, spesielt siden tilskuddene som er vedtatt av kommunestyret har vært de samme i årevis og å øke dem var en svært langvarig prosess.

Når jeg fra dr Walter Dorr Etter å ha overtatt foreningens virksomhet i 2005, overtok jeg også ansvaret for den europeiske møteplassen og var veldig glad for at sistnevnte tilbød seg å gjennomføre de kommende forhandlingene om å øke tilsvarende budsjett fra kommunestyrets side. Og vi var alle glade for at han klarte dette i 2008 og at møtepunktet Europa nå ble støttet av kommunestyret med til sammen 14 euro. Som allerede sagt er dette bare en del av kostnadene og et skikkelig røverkjøp for at byen skal kunne framstå som kosmopolitisk og tolerant.

Dessverre, som ansvarlig for møteplassen Europa, måtte jeg fort innse at byadministrasjonen hadde helt andre interesser enn det som ble så vakkert presentert for omverdenen. Først mistenkte jeg at dette skyldtes godt bevoktede fordommer mot folk fra Heilbronn som hadde immigrert, men så ble jeg fortalt at det var en veldig banal grunn til dette.

Den daværende ansvarlige ordføreren, som nå er ordfører, hadde selv kastet et hyggelig arrangement i Heilbronn i bakken og var derfor ikke bare svært reservert overfor den vellykkede europeiske møteplassen, men også - når det var mulig - øve innflytelse til skade for det.

Da jeg visste dette og etter å ha blitt advart fra flere hold, gjorde jeg likevel en stor og betydningsfull feilvurdering – jeg overvurderte kompetansen til Heilbronn kommunestyre og undervurderte også effektiviteten til selvgenererende og dårlig kontrollerte administrasjoner.

Og hadde det ikke vært støtte fra noen få avdelingsledere og ansatte i byadministrasjonen, ville den europeiske møteplassen vært historie mye tidligere. For å dempe den negative innflytelsen til ordføreren, som er ansvarlig for den europeiske møteplassen, inkluderte vi en av partivennene hans i vårt styre og ga henne også oppgaven som byråd å opprettholde gode relasjoner til kommunestyret.

For meg var verden rett igjen, og da det kom nye krav fra byadministrasjonen om den europeiske møteplassen, som jeg var helt uforståelig etter alle disse årene, ignorerte jeg dem rett og slett og stolte på den eksisterende støtten fra de mer ansvarlige byens ansatte.

Så jeg var i mange år forskånet for å måtte be kommunestyret om en økning av det kommunale tilskuddet. Selv om det ikke var store sprang, men med støtte fra Helmut Himmelbach og noen få byavdelingsledere klarte vi å fortsette å støtte møtepunktet Europa, med bystøtten på 2015 17 euro i 000.

Zeitenwende

Svært motivert av det 19. Meeting Point Europe, tenkte jeg allerede at dette ikke bare kunne økes, men også måtte bli det. Vi ble bekreftet i dette av administrativt personale fra en annen stor by, som kom til oss og fant ut om muligheten for å arrangere en slik festival i byen deres.

Til syvende og sist mislyktes dette initiativet på grunn av de samlede kostnadene, som byen ikke kunne eller ønsket å bære uten et tilsvarende frivillig grunnlag. Dette bekreftet imidlertid nok en gang at vi fra Heilbronn var på rett vei.

Forespørsler fra våre partnerforeninger og også fra de aktive medlemmene av EUROPA-UNION om det ville være mulig å utvide det europeiske møtepunktet ytterligere avslørte imidlertid at dette ikke ville være mulig for de frivillige, selv om det var bedre finansiering for det europeiske møtepunktet.

Så jeg designet flere modeller for å sakte utvide møtepunktet Europa. En av disse ideene, nemlig å alltid inkludere alle Heilbronns vennskapsbyer i den europeiske møteplassen, ble presentert for vår ordfører Helmut Himmelbach allerede forberedt for det 20. Meeting Point Europe. Selv om han ikke syntes ideen var dårlig, tenkte han først på tilleggskostnadene som ville oppstå, men han gikk med på å involvere alle partnerbyer på det 25. Meeting Point Europe.

Veldig brått for oss alle kom skiftet på toppen av rådhuset ved det 25. europeiske møtepunktet, og motvind utviklet seg til en fullverdig storm over natten. Med det var ideen om å få alle vennskapsbyer av bordet, og det ble stadig vanskeligere å få en vennskapsby til Meeting Point Europe.

Ordførerens mottakelse for folk fra Heilbronn med immigrasjonshistorie, som alltid hadde funnet sted på tampen av møtepunktet Europa siden 1984 og siden 1991, forsvant også «over natten».

I tillegg kom flere og flere urbane «eksperter» til oss, enten de var invitert eller ikke, og forklarte oss hvordan vi ønsker å legge opp møteplassen Europa mye bedre, helt annerledes og fremfor alt mer profesjonelt fra nå av. Ifølge den nye ordføreren skal det være minst to dager.

Ideene ble også morsommere og morsommere – for eksempel profesjonelle standoperatører i stedet for våre samarbeidsforeninger – og presset bygget opp fra byadministrasjonen økte også. Spesielt siden ansatte i bydelsadministrasjonen hadde flere og flere samtaler med våre samarbeidsforeninger.

Først ønsket vi til og med velkommen denne plutselige bekymringen for våre samarbeidsforeninger fra byadministrasjonens side, inntil vi dessverre måtte innse at dette først og fremst dreier seg om nye administrative stillinger og tilskuddsutbetalinger, men ikke om velstand og ve til de berørte medborgerne. .

Dessverre har byadministrasjonen frem til i dag bare hatt gode ideer og noen ganger abstrude ideer og krav til hvordan vi må gjøre møteplassen Europa annerledes.

Kravene som ble stilt av bydelsadministrasjonen og de økonomiske kravene som skulle heves til dette var også økende, noe vi kunne kompensere for gjennom frivillig engasjement fra andre ansatte i bydelsadministrasjonen.

Likevel var det uunngåelig at det sakte men sikkert ble vanskeligere og vanskeligere å finansiere Europa som møteplass.

Som ventet var det ikke flere støttesignaler fra byadministrasjonen – bortsett fra de selvtilfredse bemerkningene fra den nye ordføreren, der han fortsatt ser potensiale for innsparinger på møtepunktet Europa.

Denne sparingen var også en hjertesak for min forgjenger dr Walter Dorr til offeret, nemlig den årlige brosjyren om møtepunktet Europa.

Personlig tok jeg fortsatt alt for lenge det hele på en sporty måte og gledet meg alltid til at ordføreren skulle bite seg i kalvene på scenen til den europeiske møteplassen under den årlige åpningen, for da var jeg sikker på at det aktuelle Europamøtet stedet ville være på igjen vil bli suksess.

Avgjørelse

I 2018 var tiden allerede inne. Et statskassekollaps av foreningen vår viste at vi ikke vil være i stand til å skape enda en europeisk møteplass uten å øke den økonomiske støtten til byen.

Mange av våre partnerbedrifter hadde økt prisene for sine tjenester i årevis eller aldri før, og også de andre tilleggskostnadene og gebyrene, som f.eks. B for GEMA økte uunngåelig. Og alle potensielle besparelser var allerede oppbrukt. Hvert ytterligere møtested i Europa ville påvirke den økonomiske substansen til egen forening.

Så vi trakk vårt siste ess ut av ermet og søkte offisielt om en økning i tilskuddet til Europa-møtepunktet med 2019 euro for dobbeltbudsjettet 2020/3!

Vi informerte også fraksjonene i kommunestyret og alle «våre» kommunestyremedlemmer om denne søknaden. «Vår» kontaktperson for kommunestyret var også involvert. Derfor fikk vi kun positive signaler fra alle kanter på forhånd.

Så vi ble veldig overrasket i styret i forbundet da det kommunale dobbeltbudsjettet ble vedtatt uten våre 3 euro. Den offisielle begrunnelsen: "Du har glemt det."

Alea iacta est!

Helt desillusjonert ønsket vi allerede å ta konsekvensene da noen kommunalt ansatte, som er opptatt av Heilbronn og ikke av partiets ve og vel, bygde bro til det kommende dobbeltbudsjettet.

Våre partnerklubber ba oss også fortsette å støtte møtepunktet Europa, og våre egne klubbmedlemmer støttet takknemlig denne beslutningen. Vi var også veldig glade for at alle våre partnerbedrifter trakk seg sammen og dermed gjorde det 30. Meeting Point Europe 2019 mulig og ville ha gjort det 31. Meeting Point Europe mulig.

Siden vi nå hadde tatt dette steget, måtte vi – mot bedre vitende – også ta neste steg!

Etter samråd med ansvarlig kontor i bydelsadministrasjonen for byens dobbeltbudsjett 2021/2022 sendte vi igjen en tilskuddssøknad til møtepunktet Europa, men nå på 5 euro.

Vi informerte selvfølgelig fraksjonene i kommunestyret på forhånd og fikk positive signaler fra minst to fraksjoner, nemlig FDP og Frie Velgere, noe som dessverre ikke lenger betydde noe, siden kommunestyret vedtok en felles «ordfører». valgkamphjelp» og bare logisk sett spilte ikke møtepunktet Europa lenger en rolle.

Den offisielle begrunnelsen denne gangen: «Ingen klubb fikk noe».

Det egentlig "umulige" med det er imidlertid at EUROPA-UNION som forening aldri har mottatt noe fra byen Heilbronn, men byen Heilbronn subsidierte kun møtepunktet Europa, slik at denne festivalen som en galjon for byen Heilbronn og dens respektive ordfører kan finne sted på Kiliansplatz.

Alle "mottatte" midler var bare "transittartikler" og strømmet tilbake til byen når de ikke var nødvendige. Du kan virkelig ikke pynte deg billigere med andres fjær!

Jeg må nevne det her fordi det tok meg lang tid å forstå denne riktignok dyktige kalvebitingen. For i lang tid forsto jeg ikke uttalelsene til andre klubbledere som lovet EUROPA-UNION spesialbehandling av byen Heilbronn. Først da jeg så på kommunebudsjettet og fant EUROPA-UNION som mottaker, ga det hele virkelig mening – slik kan du skape stemning med falske oppføringer! Og så samles den ene brikken i puslespillet etter den andre.

Derfor har vi, etter samråd med våre partnerforeninger, våre partnere i byadministrasjonen, våre partnerbedrifter og byrådene vi stoler på, nå trukket i nødbremsen og suspendert møteplassen Europa inntil videre.

Siden vi borgere i Heilbronn nå må forberede oss på ytterligere åtte år med administrativt arbeid under bakken og så vil administrasjonen helt sikkert trenge mange år på å komme oss etter det, ser det veldig dårlig ut for nok et europeisk møtepunkt, i hvert fall i Heilbronn.

Men kanskje er det en god ting, for med møtepunktet Europa har vi lurt innbyggerne og gjestene våre inn i en perfekt verden som faktisk ikke eksisterer i hodet til betydelige Heilbronn-innbyggere og derfor ikke spiller inn i vårt bysamfunn.

"En grunn til at samfunnet vårt ikke har klart å dempe mobbing er at vi liker mobberne. Helvete, vi er mobbere. Forskning har vist at mobberne ikke er de antisosiale feiltilpassningene som voksne, i deres påtvungne hukommelsestap, vil at de skal være. Snarere er mobberne vanligvis de mest populære guttene, bare nest på klikkrangeringen etter de som beskrives som vennlige, utadvendte og selvsikre.

Mark Ames, Going Postal: Rage, Murder and Rebellion: From Reagans Workplaces to Clinton's Columbine and Beyond (2005: 191)

Hvor nyttig var dette innlegget?

Klikk på stjernene for å rangere innlegget!

Gjennomsnittlig vurdering 5 / 5. Antall anmeldelser: 1

Ingen anmeldelser ennå.

Jeg beklager at innlegget ikke var nyttig for deg!

La meg forbedre dette innlegget!

Hvordan kan jeg forbedre dette innlegget?

Sidevisninger: 14 | I dag: 1 | Teller siden 22.10.2023. oktober XNUMX

Dele: