Europadagen 2006

Hovedbilde: British Houses of Parliament med Big Ben | © Pixabay

For seksti år siden, nøyaktig 21. september 1946, gjorde visjonære europeere ved Vierwaldstättersee i Sveits det Hertenstein-program adoptert. Formet av to verdenskriger krevde de et europeisk fellesskap på føderal basis. Med overføring av suverenitetsrettigheter ønsket de europeiske borgerrettigheter i frihet og sikkerhet for alle folkeslag av europeisk karakter. Siden de dager har EUROPA-UNION også jobbet utrettelig og på tvers av partigrenser i Heilbronn for den europeiske ideen om å skape et forent Europa og integrering av dets innbyggere, samtidig som det har bevart det unike til alle dets folk.

Neben einer Vielzahl von Aktionen dabei auch das Initiieren von Städtepartnerschaften und Schüleraustauschen war es der EUROPA-UNION immer ein Anliegen, aktiv an die Heilbronner heranzugehen und für den europäischen Gedanken zu werben, Ängste zu nehmen, zu vermitteln und damit zum Erfolg Europas beizutragen.

Neben einer Vielzahl von Veranstaltungen wie Fahrten zum Europäischen Parlament in unsere Nachbarländer sowie Podiumsdiskussionen und Vortragsreihen richtet die EUROPA-UNION seit dem 6. Mai 1989 jährlich den Møtepunkt Europa på Kiliansplatz. Båret av ideen om et fritt og forent Europa i mangfold, ung og gammel, enten Heilbronn "Urgestein" eller "Neig'schmeckte", feirer sammen med musikk og dans. Kulinariske tilbud fra alle opprinnelseslandene til våre utenlandske medborgere sørger for fysisk velvære.

Den europeiske union har nå 25 medlemsland og andre søkere streber etter medlemskap. Fred, stabilitet, åpne grenser, ferieturer til våre naboland og en felles valuta er nå en selvfølge for oss og våre barn; den tilhørende velstanden og bevegelsesfriheten er nesten "håndhevbare". Det er sikkert at vår europeiske sivilisasjon allerede har forankret sine hundre år gamle erfaringer og overbevisninger på alle områder av politikk, økonomi og kultur og dermed har oppnådd en styrke som alle andre stater og mennesker på jorden misunner oss.

Ikke desto mindre gjør de siste hendelsene og reaksjonene til våre medborgere det klart for oss at vi europeere ikke bare må anerkjenne styrken vi har oppnådd selv, men stole på den og fortsette på vår vellykkede vei og bygge videre på den, slik at en et rikt, sterkt og forent Europa kan gi sitt bidrag til Verdensforbundet.

Det er grunnen til at EUROPA-UNION fortsetter å kjempe for en felles grunnlov, for tiltredelse av alle folkeslag av europeisk natur og deres fullstendige integrering i fred og mangfold. Selv etter seksti år forblir Hertenstein-programmet gyldig!

Anlässlich des diesjährigen Treffpunkts Europas geben wir diese Broschüre zum sechsten Mal heraus, um zum einen für den Treffpunkt zu werben und zum anderen Ihnen die EUROPA-UNION Deutschland und ihre Ideen ein wenig näher zu bringen.


"Historien lærer oss at mennesker og nasjoner oppfører seg klokt når de har brukt opp alle andre alternativer."

Abba Eban, i The Times (17. desember 1970)