Europadagen 2009

Hovedbilde: Europaparlamentet i Strasbourg | © Erich Westendarp på Pixabay 

Her i byen og distriktet Heilbronn har borgere av over 120 nasjonaliteter levd fredelig sammen i flere tiår. Siden 1989 og nå for 21. gang har vi, erklærte europeere, feiret vårt "Europeiske møtepunkt" på Kiliansplatz i Heilbronn. Med dette ønsker vi å vise våre medmennesker at samhold ikke bare er bedre, men også hyggeligere, mer interessant og mer attraktivt enn apatisk sameksistens. Vi ønsker å ta bort folks frykt for det ukjente, vekke forståelse for andre kulturer og skikker, og vinne alle medborgere til å samarbeide med oss ​​for å bygge et felles Europa basert på deres verdier og ideer.

EUROPA-UNION Heilbronn annonserer også blant annet informasjonsstander og arrangementer for vårt vakre Europa, organiserer turer til de europeiske institusjonene og til partnerbyene og -samfunnene i byen og distriktet Heilbronn. I tillegg tilbyr vi på vår nye kretsforenings hjemmeside på www.kvheilbronn.eu Ytterligere informasjon og bakgrunnsinformasjon om Europa og EU. Der kan du også utveksle informasjon med oss ​​og hverandre i fora eller ganske enkelt uttrykke din personlige mening om vårt Europa. Vi ser frem til ditt besøk og din aktive deltakelse. Du finner selvfølgelig også bilder av våre arrangementer og alle brosjyrer og flyers som er publisert til dags dato på vår nettside.

Vennligst støtt vår innsats for å utvide Europa ytterligere i fred, frihet og velstand og bidra til å forme vår felles fremtid og fremtiden til våre barn til beste for alle og bidra til at Lisboa-traktaten blir nok en byggestein for vårt europeiske hjem.

For 7 år siden fant det første direkte valg til Europaparlamentet sted 10. og 1979. juni XNUMX. Med dette direkte valget til Europaparlamentet nådde en unik suksesshistorie sitt foreløpige klimaks. Etter utallige kriger de siste århundrene og pågående usikkerhet ble det ikke bare oppnådd fred og velstand i Vest-Europa, men de berørte nasjonalstatene var nå også klare til å overlate sitt eget ansvar til et demokratisk legitimert europeisk parlament.

Siden 1979 har Europaparlamentet gradvis utvidet sine fullmakter. I dag vedtar EU-parlamentet, sammen med Rådet for Den europeiske union (EUs ministerråd), lover som er gyldige i alle EUs medlemsland og som påvirker vårt daglige liv.

I år velger borgere fra nå 27 land i EU med nesten 500 millioner innbyggere sine representanter til vårt felles parlament. Her i distriktet Heilbronn blir alle borgere, enten de har tysk eller annet EU-borgerskap, oppfordret til å velge sine representanter til Europaparlamentet. I tillegg velger vi våre representanter til de respektive kommunestyrene; også her er alle EU-borgere med primær bopel her stemmeberettiget og valgt.

Ta sjansen din, bruk stemmeretten din og hjelp oss alle til å fortsette å forme Europa. Din stemme teller, enten det er i Europaparlamentet, Forbundsdagen eller i ditt lokale råd. Det er mange partier og kandidater å velge mellom, støtte din "retning" eller kandidaten du stoler på; og skulle den situasjon oppstå at du ikke kan stemme på noen med god samvittighet, så gjør også dette kjent ved å ugyldiggjøre din stemme.

I tillegg til storpolitikk, enten det er i Brussel eller i det respektive kommunestyret, har Europa foregått blant oss i årevis som en selvfølge. Innbyggere i Heilbronn studerer, jobber eller bor over hele Europa, lokale migrantforeninger engasjerer seg sammen med veletablerte foreninger på byfestivaler og andre arrangementer, og innbyggere som har flyttet hit engasjerer seg i byen eller lokalsamfunnet deres.

Heilbronn distriktsforeningen av EUROPA-UNION Tyskland har vært forpliktet til den europeiske ideen siden 1953 og har siden promotert et Europa forent i mangfold. Organisert over hele Europa tar engasjerte europeere sjansen til å finne ut mer om Europa, dets land, folk, skikker og skikker.

Med møtepunktet Europa ønsker vi å inspirere våre medborgere til et felles Europa og bringe dem nærmere Europa. Vi arrangerer nå dette for tjuende gang sammen med byen Heilbronn, Europa-orienterte foreninger og partnerbyer på Kiliansplatz i Heilbronn. I år vil vi vise alle Heilbronners og deres gjester at man kan leve og feire sammen fredelig og til beste for alle.

Vi, erklærte europeere, oppfordrer skolene og lærerne deres, spesielt i valgåret 2009, til å gjøre mer bruk av det kommende valget og de tilhørende informasjonsarrangementene og å la ungdommene våre ta seg mer av europeiske spørsmål – Europa er allerede vår nåtid og fremfor alt fremtiden våre barn.

Bydelsforeningen Heilbronn tilbyr sin støtte. I tillegg til den årlige europeiske konkurransen i vintermånedene, hjelper vi også gjerne med skoleinformasjonsarrangementer, tar skoleklasser til Europaparlamentet eller muliggjør deltakelse i vår partipolitiske ungdomsorganisasjon.

Til syvende og sist er det imidlertid opp til hver og en av oss om og hvordan vi integrerer og engasjerer oss i samfunnet vårt. Det er opp til hver enkelt om man skal være fornøyd med TV, dataspill og dermed med en virtuell verden, eller om man skal begynne å leve. Husk: det er din verden, ditt Europa, ditt hjemland og ditt liv, og hver stemme teller!

Europeisk føderalist

«Jeg vokste opp med ideen om at demokrati ikke er noe du tror på eller et sted du henger hatten, men det er noe du gjør. Du deltar. Hvis du slutter å gjøre det, smuldrer demokratiet og faller fra hverandre.»

Abbie Hoffman, Abbie Hoffman: American Rebel (1993: 296)