Frankenbahn

Innleggsbilde: Nettstedet til Länd

En fullstendig og fullverdig utvidelse av Frankenbahn fra Stuttgart til sentralstasjonen i Würzburg er en helt nødvendig forutsetning for å gjøre Heilbronn i stand til å ha en akseptabel forbindelse til resten av verden og også for å styrke regional jernbanetrafikk til og fra Heilbronn.

Det gjør også den absolutt nødvendige integreringen av Heilbronn i intercity-nettverket til Deutsche Bahn mulig og garanterer samtidig en rimelig forbindelse av Heilbronn til ICE og raske transittruter innenfor Europa.

Dette gjør det også lettere for folk fra Heilbronn å akseptere attraktive jobber utenfor regionen uten å måtte forlate sitt kjente og kjære hjem i årevis eller tiår.

I tillegg, sammen med Gäubahn, som går fra Stuttgart til Zürich, styrker den tidligere European Magistrale Berlin - Milano og kompletterer også European Magistrale Rotterdam - Genova på best mulig måte.

Dette betyr at Frankenbahn er en seier for hele Baden-Württemberg, for vår forbundsrepublikk og for Europa som helhet.


26. mars 2020 ble det kunngjort at delstaten Baden-Württemberg ville Planleggingsordre for Frankenbahn provisjoner. samferdselsminister Winfried Herman MdL, som i utgangspunktet erklærte seg ikke ansvarlig, er nå sitert som følger: "Vi bestemmer potensialet for en utvidelse av Frankenbahn og de fornuftige utvidelsestrinnene."


"Den sanne reisende er han som går til fots, og selv da setter han seg ned mye av tiden."

Sidonie-Gabrielle Colette, Paris fra mitt vindu (1944)