Hertenstein snakker

Hertenstein snakker

Alle europeiske føderalister og de som er interessert i Europa kan delta i Hertenstein Talks, som har blitt holdt årlig siden 2017. Disse finner sted i september i Heilbronn eller som virtuelle diskusjoner ved hjelp av passende videoprogramvare.

I 2021 bestemte initiativtakerne og moderatorene seg for å la Hertenstein-samtalene finne sted personlig igjen fra 2022. Selv om de virtuelle Hertenstein Talks var i stand til å tiltrekke seg nye deltakere og ikke la noe tilbake å ønske med tanke på intensitet, kan de ikke fullt ut oppfylle den faktiske intensjonen med Hertenstein Talks.

Historien om Hertenstein-samtalene

Den nye utgaven av Hertenstein Talks of 1946 ble bestemt i anledning feiringen av syttiårsjubileet for Hertenstein-programmet 21. september 2016 av EUROPA-UNION Heilbronn i Hertenstein (CH-6353 Weggis).

Etter lange interne diskusjoner om gjennomføringen og fremfor alt om finansieringen av den, ble det 8. januar 2017 besluttet at dette først skulle skje i Heilbronn og deretter flyttes til selve Hertenstein på mellomlang til lang sikt.

Det ble raskt klart for alle involverte at Hertenstein-samtalene ikke skulle forbli et lokalt arrangement, men må bli et pan-europeisk prosjekt.

Alle var også enige om at den første gjennomføringen må komme fra initiativtaker for å fremme realiseringen.

Det ble allerede erkjent under de første diskusjonene under Hertenstein-samtalene i 2017 at det i fremtiden vil måtte legges til flere emner til de tre gitte. 

Og slik utviklet Hertenstein Talks seg til et diskusjonsforum som nå hevder å dekke alle relevante emner relatert til Europa.

Ideen om Hertenstein-samtalene

Hertenstein-samtalene er utformet i en første serie med foredrag for totalt 12 foredragsrunder, hvor emner i løpet av de ti første rundene (1. til 10. Hertenstein-foredrag) er avledet fra de tolv punktene i Hertenstein-programmet i september 21, 1946, fortløpende - - også av de respektive diskusjonsdeltakere selv og dette med tanke på det følgende år - utvidet eller spesifisert etter deltakernes aktuelle og videre skiftende behov og spørsmål.

I 2027, på de 11. Hertenstein-samtalene, skal resultatene fra dette tiåret tas opp og diskuteres for endelig å kunne avgi en felles erklæring om Hertenstein-programmet fra 2028 ved de 12. Hertenstein-samtalene i 1946.

Med denne erklæringen bør da også igangsettes den andre rekken av samtaler, som da kanskje til og med vil samle føderalister fra alle hjørner av Europa og resten av verden igjen i selve Hertenstein.

Forløpet til Hertenstein-samtalene

Nye temaer foreslås allerede under de pågående Hertensteinsamtalene, og ytterligere tema dukker opp under utarbeidelsen av referatet. Når du forbereder de følgende diskusjonene, bestemmes deretter de neste temaene sammen med moderatorene.

Moderatorene forbereder innholdet i emnene. Noen emner er også ideelt forberedt av to moderatorer og moderert sammen under diskusjonene. 

Moderatorene presenterer og introduserer temaene. Etterpå absorberer deltakerne ideene og forslagene for å diskutere det presenterte emnet innen tre timer. I de to virtuelle samtalerundene (2020 og 2021) reduserte vi de respektive samtalerundene til en 90-minutters frist alene av tekniske årsaker, som imidlertid ikke kunne overholdes.

Moderatorer og opptakere dokumenterer samtaleforløpet for å kunne presentere de første resultatene på slutten av samtalen (varm oppvask) og senere også for å kunne lage sammendragene til fellesprotokollen.

Hver deltaker i diskusjonen kan også bringe inn egne uttalelser, som enten innarbeides i protokollen samtidig eller legges ved protokollen senere.

samtaleemner 

Her finner du samtaleemnene

samtaleresultater

Moderatorer

Her kan du finne ut mer om moderatorene for Hertenstein-samtalene.

tilhenger

Hertenstein-samtalene er støttet av EUROPA UNION Heilbronn organisert og av EUROPA UNION Baden-Württemberg eV, The Unge europeere – JEF Baden-Württemberg eV, The EUROPA UNION Tyskland eV og fra Union of European Federalists støttes.

hertenstein

Hertenstein er den mest kjente delen av Weggis kommune ved Luzernsjøen i den sveitsiske kantonen Luzern. 21. september 1946 var det der Hertenstein-program passert.

Heilbronn

Heilbronn er en stor by nord i Baden-Württemberg og har vært vertskap for de nåværende Hertenstein-samtalene siden 2017.

Wikipedia

For å få en rask oversikt over Hertenstein-samtalene kan du også klikke på den tilsvarende Wikipedia-oppføring falle tilbake på.


Skriv en kommentar

E-postadressen din blir ikke publisert. Erforderliche Felder sind mit * merket