Konferanse om Europas fremtid

Hovedbilde: Rundebordsdiskusjon om Europas fremtid 2019 | © Bettina Kümmerle

Egentlig burde alle vite nå at den første konferansen om Europas fremtid fant sted allerede i 1946, nemlig da europeiske føderalister møttes i Bern og Hertenstein i september for 75 år siden for å diskutere og bestemme et program for Europas fremtid. Den 21. september 1946 var tiden kommet og det Hertenstein-program ble bestemt.

Etter det kom ikke bare europeiske føderalister sammen igjen og igjen for å videreutvikle ideene sine om en europeisk føderal stat og en felles fremtid for Europa og tilpasse dem til de nåværende omstendighetene, men også andre entusiaster for Europa eller også euronasjonalister, superstatlige europeere har jeg ofte diskutert, gjentatte ganger kampanjer for deres ideer om et fremtidig Europa.

Institusjonalistene blant europeerne har derimot jobbet kontinuerlig med europeisk forening senest siden 1951 og må ha vært glade for at verken de europeiske føderalistene den dag i dag superstatlige europeere kunne hevde seg med sine ideer for Europa. I mellomtiden har den blandede situasjonen om ideene om et fremtidig Europa blitt ekstremt kompleks, slik at de europeiske føderalistene begynte for fem år siden i anledning feiringen av "70 år med Hertensteiner-programmet" med Hertenstein snakker å diskutere en felles fremtid for Europa i en åpen og transparent serie med samtaler. Et utkast bør da være ferdig innen 2028, som kan gjøre den europeiske forbundsstaten plausibel for alle unionsborgere og legge ned hjørnesteiner som den faktisk kan opprettes etter – senest i 2046, hundre år etter den første konkrete ideen, Europas forente stater burde også være et faktum!

Men de mindre europeisk-tenkende medborgerne kom nylig til en lignende konklusjon, og så ropte de Emmanuel Macron og Ursula von der Leyen ganske statsmannlig og med stor fanfare en av sine egne Konferanse om Europas fremtid fra.

Det sier seg selv at de europeiske føderalistene ikke avstår fra å introdusere egne ideer. Dessverre vil de være der, men i likhet med Den europeiske kongressen i Haag 1948, kan ikke seire med sine rimelige og også tolerable ideer - de spesielle interessene til de "regjerende" folkegruppene fortsetter å stå i veien for en transparent, effektiv og effektiv politisk og sosial omstrukturering av Europa.

Likevel holder de europeiske føderalistene seg til sin valgte vei og vil holde de 18. Hertenstein-samtalene 19. og 2021. september 5; disse er også inkludert iKonferanse om Europas fremtid’ og kan da også finne nye interesserte som er villige til å følge et og samme tema i alle dets fasetter over en periode på noen år og til slutt få til et resultat.

Hvis du er litt nysgjerrig nå, anbefaler jeg denne Wikipedia-oppføring om Hertenstein-samtalene, den tilhørende nettsiden og resultatene av samtalene så langt, som kan kjøpes som e-bok.


"La aldri fremtiden forstyrre deg. Du vil møte den, hvis du må, med de samme fornuftens våpen som i dag ruster deg mot nåtiden."

Mark Aurel, Introspeksjon (bok VII,8)