"mann leser"

På den 16. landsdekkende lesedagen fredag ​​15. november 2019 fikk jeg for andre gang lese høyt for en klasse på Wilhelm Hauff-skolen.

Hvert år, som en del av den landsomfattende høytlesningsdagen, inviterer støtteforeningen til bybiblioteket «Lese-høre-Wissen» menn som leser historier for barn i Heilbronn barnehager, skoler, bybiblioteket og dets filialer.

Jeg var også glad for at jeg åpnet etter at jeg var ferdig med å lese Hans Hambucher møtte, som også leste på Wilhelm Hauff-skolen.

Med denne landsdekkende høytlesningsdagen ønsker initiativtakerne DIE ZEIT, Reading Foundation og Deutsche Bahn Foundation å sette et offentlig eksempel for høytlesing og dermed vekke leseglede hos barn for å fremme leseferdighetene på lang sikt og åpne for utdanningsmuligheter.

Og jeg gleder meg allerede til neste fredag, da jeg skal kunne lese igjen som lesementor og i år på første klasse. Den tilsvarende boken er allerede tilgjengelig.


"Beslut deg for å avgrense litt lesing hver dag, hvis det bare er en enkelt setning. Hvis du får femten minutter om dagen, vil det gjøre seg gjeldende på slutten av året."

Horace Mann, The Common School Journal, Vol. V, No. 19 (2. oktober 1843: 304)