Former Europa proaktivt igjen!

Jente med europeisk flagg | © Shutterstock

En appell til den fremtidige føderale regjeringen

Den føderale valgkampen går snart inn i den hete fasen, senest må det også være en debatt om hvordan partiene ønsker å være med på å forme fremtiden til EU. Spesielt etter slutten av Merkel-æraen, som dessverre altfor ofte var preget av mangel på visjoner i europeisk politikk og en reaktiv politikk, har det åpnet seg et vindu for at den nye føderale regjeringen endelig kan gå tilbake til kreativ modus.

Og det trengs sårt. For EUs medlemsland sliter med ulike utfordringer som de bare kan løse sammen. Vi har lenge vært i konkurranse med autoritære stater som begrenser demokratiet og individets frihet. En systemrivalisering utvikler seg også økonomisk, spesielt med Kina og dets statskapitalisme. EU må derfor bli mer effektivt globalt ved å konvertere sin økonomiske styrke og sin fortsatt høye appell som et fyrtårn for demokrati og frihet til aktiv politikk. Som frie demokrater etterlyser vi derfor modige reformer i EUs oppgaver, dets arbeidsmetoder og institusjonene. På denne måten kan EU bli mer effektivt og effektivt.

På det utenriks- og sikkerhetspolitiske feltet ber vi om overgang til kvalitative flertallsbeslutninger og utvidelse av stillingen som høyrepresentant til en fullverdig utenriksminister i EU. I tillegg ønsker vi å begynne den gradvise byggingen av en europeisk hær og sikre felles beskyttelse av våre ytre grenser. Medlemslandene som er villige til å integrere bør også utvikle felles militære kapasiteter for oppdrag innenfor rammen av den felles sikkerhets- og forsvarspolitikken – selvfølgelig i nært samarbeid med NATO.

Vi må strebe for mer europeisk suverenitet, spesielt på viktige områder som energiforsyning, råvareimport og digital teknologi. I tillegg bør EU konsentrere seg om en av sine største styrker: den videre utvidelsen av et åpent og konkurransedyktig indre marked og forpliktelsen til frihandelsavtaler og mot handelshindringer av alle slag.På denne måten forblir EU automatisk en formende kraft på verdensscenen.

Men EU må ikke ignorere interne problemer og må endelig forsvare sine egne verdier kompromissløst. Vi må ikke lenger ignorere de konstante provokasjonene fra de polske og ungarske myndighetene, inkludert massive brudd på EUs charter om grunnleggende rettigheter. Under Merkel-tiden ble øynene vendt blinde for daværende partivenn Orbán. Resultatet: Situasjonen fortsatte å forverres og krever nå en enorm innsats fra mange aktører. Nå må EU-kommisjonen anvende den nye rettsstatsmekanismen og konsekvent suspendere overføringsbetalinger. For den fremtidige føderale regjeringen er det viktig å videreutvikle rettsstatsmekanismen i rådet.

I tillegg trenger vi institusjonelle reformer for mer åpenhet og effektivitet i EU. Europaparlamentet bør styrkes, gis initiativrett og delvis velges via transnasjonale lister. EU-kommisjonen bør derimot nedbemannes. Dette vil kreve kontraktsendringer. Den nye føderale regjeringen må ikke vike unna å sette i gang dette. Som frie demokrater tar vi derfor til orde for en konstitusjonell konvensjon og opprettelsen av et føderalt EU. Et slikt skritt mot en føderal stat ville endelig gi EU en egen statsskap, men samtidig med en sterkt desentralisert og subsidiær karakter. På den ene siden vil dette overvinne den nåværende tilstanden til det som fortsatt er et relativt løst nettverk og samtidig unngå en struktur som er for sentralisert. Fra vårt ståsted vil dette være den beste måten å la EU vokse sammen på de områdene der vi trenger Europa som en langsiktig politisk union for å sikre Europas selvhevdelse i det 21. århundre.

Michael George Link Medlem av Forbundsdagen

Europapolitisk talsmann for de frie demokrater i den tyske forbundsdagen

Du kan støtte denne bloggen på Patreon!

Skriv en kommentar

E-postadressen din blir ikke publisert.