jury

Post bilde: Justitia | © Gerd Altmann fra Pixabay 

Dette er et veldig aktuelt tema for noen mennesker i Heilbronn, fordi valget av lekdommere for regnskapsårene 2024-2028 venter; funksjonstiden for lekdommere er fem kalenderår. Som styreleder i Frie Velgere er jeg litt med og tror at jeg kan si noe. På den ene siden var min far lekdommer ved Heilbronn domstoler i flere tiår og jeg var selv lekdommer ved en militærtjenestedomstol.

Lekdommere er æresdommere som deltar i hovedforhandlingene i straffesaker. Lekdommere brukes i lokalretten, i regionretten og som nevnt ovenfor også i troppstjenestedomstolene. Tingrettens lekdommer består av én fagdommer og to lekdommere, i det store kriminalkammeret i regionretten jobber to lekdommere ved siden av tre fagdommere. Lekdommerne er likeverdige med dommeren. Hvis du ønsker å finne ut mer om bruken av lekdommere i militærtjenestedomstoler, vil jeg henvise deg til paragraf 74 i den militære disiplinærloven. Det viktigste regelverket for alle lekdommere finnes i den tyske dommerloven og domstolsforfatningsloven.

Den opprinnelige tanken bak lekdommerne er å styrke innbyggernes tillit til rettsvesenet gjennom deres deltakelse i rettsbehandlinger og å oppnå en så realistisk rettspraksis som mulig.

Fremgangsmåten for utnevnelse av lekdommere er regulert i domstolsgrunnloven (§ 31-38) og er implementert i Heilbronn som følger:

Juryen velges i en to-trinns prosess. Først skal det lages en forslagsliste som inneholder minst dobbelt så mange personer som det skal velges meddommere, og som skal avgjøres av kommunestyret. Den lokale retten slår deretter sammen de foreslåtte listene over alle kommunene i rettskretsen til en enhetlig liste. Sensommeren 2023 vil da en valgkomité for lekdommer velge ut nødvendig antall meddommere både for tingretten og regionretten fra forslagslisten.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange personer som skal være med på den nåværende Heilbronn-listen over forslag. Antallet fastsettes av tingrettens president og kommuniseres innen en lovbestemt tidsramme. Ved siste juryvalg måtte minst 101 personer nomineres. I tråd med tidligere praksis skal halvparten innstilles av partiene og gruppene som er representert i kommunestyret. Den respektive andelen er beregnet ut fra dagens mandatfordeling i kommunestyret etter Sainte-Lague/Schepers-metoden. Passende forespørsler sendes til følgende institusjoner for navngivning av andre halvdel: Industri- og handelskammer, håndverkskammer, tysk fagforening, evangelisk og katolsk kirke og alle de kunnskapsrike innbyggerne i Advisory Board for deltakelse og integrering.

Dersom det kommer for få forslag fra kommunestyret og fra institusjonene [innen 27. februar 2023] vil det bli utlyst offentlig søknad fra statsborgerskapet i mars.

Heilbronn by, 16. januar 2023

De frie velgerne har nå utarbeidet sin forslagsliste. Vi vil nå innhente nødvendige underskrifter og deretter informere byadministrasjonen om våre forslag.


Juryens kontor