systemrelevans

Post Foto: Solsystemet | © Shutterstock

Når en enkelt borger dør, er det alltid en tragisk ting, spesielt for de som står dem nær. For vårt samfunn er dette imidlertid en hverdagsprosess og setter derfor ingen statlig struktur i fare. Selv om verden går mot slutten for et «statsoverhode» i sin fulle skaperkraft, er dette også tragisk for et samfunn, men også overkommelig. Kort sagt er kirkegårdene våre fulle av mennesker som trodde de var uerstattelige.

Og det som gjelder fysiske personer gjelder også juridiske personer! Knapt noen husker B. til Mannesmann, Borgward, Horten eller Commodore, som nok en gang bekrefter at ingenting er evigvarende. 

Derfor blir jeg spesielt overrasket når folk snakker om systemrelevans i forhold til bedrifter. Dette betyr at de påtar seg en så viktig økonomisk rolle at deres insolvens ikke kunne aksepteres av staten. Og hvis disse antatt «systemviktige» selskapene trues med insolvens, avverges det nå jevnlig med offentlige midler. Den såkalte "bankredningen" kan tjene som et slående eksempel. Haken er hvem som avgjør hvilket selskap som faktisk er systemviktig og etter hvilke kriterier?!

For å si det i et nøtteskall: det er ingen systemrelevans for personer av naturlig eller juridisk art. Samfunnet vårt vil også kunne takle hele økonomiens «fall» – som for øvrig ikke ville vært første gang.

Men siden ingen seriøst vil ta dette beviset, bør man vurdere hvordan man kan motvirke «faren» ved antatt systemviktige selskaper. Hvis regjeringen snakker om systemisk betydning, vil det sannsynligvis oppstå følgende problem: enten er dette selskapet for stort for vår stat, eller så er staten vår for liten for dette selskapet. Etter min mening er det nå to mulige løsninger på dette problemet. Selskapet reduseres til en størrelse staten kan tolerere, eller staten overlater «ansvaret» for et slikt selskap til et fellesskap av tilstrekkelig størrelse – det er her EU spiller inn.

Personlig fortsetter jeg å anta at det ikke er noen systemviktige personer og mistenker heller at begrepet systemisk betydning brukes for å sette enkeltindividers økonomiske interesser foran fellesskapets og for å omfordele de resulterende kostnadene til sistnevnte!


"Et av symptomene på et nærmer seg nervesammenbrudd er troen på at ens arbeid er fryktelig viktig."

Bertrand Russell, The Conquest of Happiness (2006 [1930]: 48)