grunnlovskonvensjon

Post bilde: Europeisk flagg med mennesker | © Shutterstock

Europa er i sommerhumør, i hvert fall det Europa som for tiden ikke lider under den russiske angrepskrigen. Været spiller også med og får oss til å glemme all motgangen som vil ramme oss alle uten hvis og men senest til høsten: vi har undertrykt COVID-19, vår mangel på energi og ressurser og vi har også fullstendig undertrykt folkemordet på ukrainerne foreløpig.

Nå er det ferietid og frem til da løper vi fra den ene festen til den andre. Det gjør meg nesten vondt å minne leserne mine på at denne uvitenheten ikke vil vare særlig lenge. Og klimaendringene gjør også ytterligere fremskritt!

Og selv om det er veldig gledelig at vår atlantiske allianse nok en gang har holdt ut og redder Europa igjen, har denne tilliten sine grenser. Senest når våre amerikanske venner innser at de må senke sin egen levestandard til utviklingsland for å redde demokratiene i Europa Donald Trump eller en av hans elleve kan endelig begrave det amerikanske demokratiet – og konsekvensene av dette vil også kaste hele Europa i ruiner.

Men selv om amerikanerne lykkes igjen og redde sitt eget demokrati, vil også da klimaendringer, Europas småstatisme, de pågående angrepene fra den russiske føderasjonen og økende kinesisk aggresjon sikre at Europa blir trukket ut av en eksistensiell krise i den neste. styrtet. Kriser i en skala vi fortsatt ikke kan forestille oss!

Vi må snart regne med millioner av innvandrere eller gjenbosettere i Europa, vi vil ikke lenger være i stand til å betjene den akkumulerte gjelden, vi vil ikke lenger være i stand til å opprettholde vår egen levestandard og, enda verre, vi vil være involvert i distribusjonskamp på alle områder.

Alt dette kan ikke lenger administreres med våre nåværende nasjonalstatsmodeller og til og med med en halvveis fungerende EU! Vi står - enten det Olaf Scholz nå vil jeg gjerne eller ikke - før et veldig kraftig vendepunkt i tid!

Hvis vi ikke ønsker å leve med nødlover, massive frihetsbegrensninger, ekspropriasjoner, fysiske kamper om distribusjon og grensekonflikter i årene som kommer, så er det avgjørende at vi skaper det sosiale grunnlaget nå for å løse disse konfliktene som ikke lenger kan unngått sammen og innenfor et fungerende demokrati for å klare noe!

Og dette eneste fungerende grunnlaget er den europeiske forbundsstaten, som innfører bindende regler og tiltak for alle europeere så raskt som mulig og sørger for at det stadig hyppigere og heftig fremvoksende undertilbudet reguleres og kompenseres så langt det er mulig. Bare på denne måten vil vi kunne opprettholde freden i Europa og gjenopprette den i utkanten!

For å oppnå dette, må det i år innkalles til en europeisk grunnlovskonvensjon – som politikerne gjentatte ganger har lovet oss europeere i flere tiår – som vil sikre at vi har Europas forente stater i 2023, nøyaktig 75 år for sent, men bedre enn aldri!

Bare en europeisk forbundsstat vil – som vi alle vet i lang tid – være i stand til å løse de kommende problemene og utfordringene demokratisk, fredelig og humant!

Dessverre, som med min siste tilsvarende appell, drar våre ansvarlige politikere nå på ferie og stikker så hodet i sanden igjen.

Men kanskje er dette nettopp det klare tegnet på at alle oss unionsborgere virkelig trenger en europeisk revolusjon!

Lives l'Europa ! 


"Nasjoner er gamle ting som refererer til gamle ting."

Timothy Snyder, The Road to Unfreedom : Russland > Europa > Amerika (2018: 112)