kampanjeproblem bolig

Innleggsbilde: Pixabay

Under hele valgkampen min var ett tema med fra starten og gikk som en rød tråd gjennom nesten alle diskusjoner – boligproblematikken i Heilbronn og omegn.

Leser man valgprogrammene til de ulike partiene og lytter til deres tilsvarende uttalelser, krav og løfter, burde ikke dette være en så stor sak i byen vår på lenge.

I de til tider svært heftige diskusjonene med desperate mennesker på jakt etter bolig, boligleverandører, representanter for kirker, hjelpeorganisasjoner og foreninger, samt andre forkjempere, må jeg trekke den konklusjon at ingen av oss her i Heilbronn er helt klar over problemet og derfor er det veldig presserende at det er behov for handling.

Det er åpenbart for hver enkelt av oss at alle må kunne leve! En person som ikke har et tilstrekkelig sted å trekke seg tilbake, blir skadelidende og representerer, så snart dette berører flere personer, et konfliktpotensial for hele innbyggerne. For å si det positivt: tilstrekkelig boareal pasifiserer byen vår og gjør den enda mer beboelig og elskelig.

Man skal imidlertid ikke falle for fristelsen til å ta tak i dette problemet sentralt og administrativt – slike forsøk har alltid mislyktes med rungende.

Det vil derfor være nødvendig ikke bare å nettverke alle direkte og indirekte involverte aktører med hverandre så raskt som mulig, å inkludere eksisterende løsningstilnærminger, som "Karlsruher-modellen", og å lage og holde oppdatert en vurdering av situasjonen med mulige løsningstilnærminger som er tilgjengelig for alle.

Dette må da resultere i et politisk koordinert konsept for hvordan vi ønsker å takle dette problemet på kort, mellomlang og lang sikt, med hvilke preferanser og prioriteringer. De resulterende målene må da også konsekvent overvåkes og om nødvendig sanksjoneres.

I den kommende valgkampen ønsker jeg ikke lenger å krangle om og hvorfor det er mangel på boareal eller hvem som har skyld i hele elendigheten, men heller om hvordan vi best og raskt kan nå de målene vi har satt oss. sammen.


"Hjemme er uansett hvor vi er."

Stanley Tucci som Paul Child i Julie & Julia (2009)