Når det verste av ulike kulturer blander seg

Post foto: Faust | © Pete Linforth fra Pixabay 
Artikkelen dukket også opp på sin egen blogg.

Ved årsskiftet 2022-23 var det opptøyer i ulike store tyske byer. Vold, ulovlig fyrverkeri, angrep på brannmenn som ønsket å begrense skadene osv. Det er ingen hemmelighet at gjerningsmennene i stor grad var unge menn som bor i utsatte områder og svært ofte har migrasjonsbakgrunn. Enkelte stikkord som «kulturell infiltrasjon» og andre begreper kom umiddelbart opp i diskusjonene som fulgte. Det er bemerkelsesverdig at slike slagord ikke bare ble brukt av de vanlige høyreekstreme, men også av politikere som liker å plassere seg selv i sentrum. 

Problemene bak nyttårsopptøyene er absolutt sammensatte. Selvfølgelig har vi også et integreringsproblem, som gjelder enkelte unge med migrasjonsbakgrunn, som ikke kan se noen økonomiske og sosiale perspektiver for seg selv i samfunnet vårt. Men det er farlig tull å antyde at problemet er at ulike kulturer møtes her. Det er ingen kultur som er preget av voldelig angrep på brannmenn på vakt.

Giftig maskulinitet, som inkluderer å være rask til å bruke vold når konflikt oppstår, er dessverre et fenomen som finnes i mange kulturer. Det kan være at denne formen for maskulinitet er enda mer utbredt i kulturene noen av gjerningsmennene kommer fra enn i vårt land. På den annen side er ikke alkoholglede og dessverre det relativt hyppige alkoholmisbruket knyttet til det, noe som kjennetegner disse menneskenes opprinnelseskultur, det er noe som er mer vanlig i vårt land. Så vi finner sosial frustrasjon og blanding av ulike fenomener som kan tilskrives ulike kulturer blant årsakene.

Og hvordan skal man reagere på slike opptøyer? Kun konsekvent politiarbeid, som definitivt kan preges av tøffhet, hjelper på kort sikt og på stedet. For tilbakeholden politiaksjon vil av slike mennesker bli tolket som et tegn på svakhet. Etter min mening er lovkravene til slike politioperasjoner på plass. På lang sikt kreves det selvsagt godt sosialt arbeid og integrering. Her bør man utnytte de positive sidene ved alle kulturer.


Jeg tillater meg dette bidraget fra Lothar Birkner med henvisning til et bidrag av Timo Frasch fra FAZ (07.01.2023) med tittelen "Nå har det skjedd noe igjen" å fullføre.