pendlerby

Postfoto: Nærbilde av Heilbronn-kartet med blå penn | © Shutterstock

Wirtschaftswoche beskrev nylig Heilbronn som et ideelt "pendlersted – midt mellom bilfestningen Stuttgart og SAP-mekkaet Sinsheim.» Hun tilskriver den nåværende byggeboomen – «Ingen sted de siste årene har flere leiligheter blitt ferdigstilt enn i Heilbronn.» – til dette.

Selv om jeg har en annen oppfatning i denne forbindelse, bør denne konklusjonen fra Wirtschaftswoche likevel føre til at kommunestyret og byadministrasjonen endelig gjør en innsats for å koble Heilbronn til europeisk jernbanetransport på en moderne og presserende måte. 

Og jeg snakker ikke engang om en ICE-forbindelse lenger – Heilbronns sentralstasjon blir for tiden ytterligere redusert i størrelse og jernbanene får dermed tydelig beskjed om at det vil bli dispensasjon.


"Jeg stopper et sted og venter på deg."

Walt Whitman, Song of Myself (1855 og 1892, siste linje av hver)