Ingen EU-midler til Ungarn

Post bilde: Ungarsk flagg | © Pixabay

Den europeiske union beviser det i møte med gjentatte utpressingsforsøk Viktor Orbáns deres evne til å handle ved å fryse midler til Ungarn.

Viktor Orbáns Til tross for forsøk på utpressing og trusler om veto, ved å fryse de 6,3 milliarder euro, trekker EU klare konsekvenser av den systematiske undergravingen av rettsstaten og den ungarske regjeringens misbruk av EU-midler. I tillegg til sin evne til å handle, beviser EU også at de har et lurt sinn i å ikke blande seg inn i Orbáns kosmetiske falske reformer.

Betingelsesmekanismen som et nytt instrument for å beskytte rettsstaten og EUs økonomiske interesser har bestått sin praktiske prøve. FDP kjempet for dette i lang tid. Forbundsfinansminister Christian Lindner hadde gjentatte ganger bedt om konsekvent handling fra EU for sunne finanser og rettssikkerhet i ECOFIN-rådet. Den nåværende avgjørelsen sender et klart signal til Orbán og hans potensielle imitatorer: Bare de som respekterer EUs regler og verdier kan dra nytte av dets økonomiske ressurser.