State of the European Union-tale – Analyse

4.6
(7)

Innleggsbilde: Ursula von der Leyen | © Den europeiske union, 2021 | Fotograf: Etienne Ansotte
Denne artikkelen dukket først opp på Nettstedet til Europa-Union Tyskland (14.9.2023)

Presidenten for EU-kommisjonen sier mye av det riktige i hennes etterlengtede State of the Union-tale, men forblir taus om sentrale spørsmål om videre europeisk utvikling. Spesielt er de få uttalelsene de kommer med om EUs fremtidige evne til å handle ikke nok. Den partipolitiske union i Tyskland støtter uttrykkelig utkastet til rapport om traktatreform som ble presentert i dag i AFCO-komiteen til Europaparlamentet.

Like rettigheter, kunstig intelligens og landbruk tar mye plass Ursula von der Leyens tale. Dette er absolutt viktige temaer. EU-kommisjonens fortsatte engasjement for demokrati og rettssikkerhet er noe neglisjert. Og dette handler ikke bare om det presserende behovet for å forsvare seg mot desinformasjon og andre hybride angrep fra tredjeland, men også spesielt om uthulingen av det liberale demokratiet i mange EU-medlemsland.

Von der Leyen vil her ha tatt hensyn til det kommende parlamentsvalget i Polen. Hun kunne likevel ha funnet passende ord uten umiddelbart å måtte utsette seg for beskyldninger om å blande seg inn i valgkampen. Ikke et ord om det krympende rommet for sivilsamfunnet, som mange steder systematisk bygges opp ovenfra slik at det ikke lenger utgjør en trussel mot makthaverne eller ikke lenger kan ivareta oppgaven med å sikre åpenhet og ansvarlighet, som er avgjørende for demokratiets overlevelse. Von der Leyen har gått glipp av en viktig mulighet. Forsvarerne av det liberale demokratiet, som kommisjonen hun leder utvilsomt tilhører, må ta av seg barnehanskene.

For oss er det ingen tvil om at EU må utdypes ytterligere. For det første må vetoretten til de enkelte medlemslandene endelig avskaffes på politikkområder der den forårsaker blokkeringer, gridlock og utpressing. Presidenten går imidlertid inn for utvidelse, som ikke ser ut til å kreve utdyping. Det ville være fatalt for unionen. Vi er enige om at de vestlige Balkanstatene ikke kan vente mye lenger, og europeiske stater hvis statsintegritet i dag er truet eller angrepet av Russland må få et klart perspektiv på tiltredelse. Ukraina, Georgia og Moldova er en del av Europa.

Imidlertid er i det minste samtidig fordypning avgjørende. Til tross for alle de geopolitiske endringene er det ikke sekundært, men mer nødvendig enn noen gang, spesielt med tanke på Europas evne til å handle i utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Ellers må de enkelte medlemmene sette seg ut og etablere en politisk union innenfor et utvidet EU, hvorfra ny attraktivitet og dermed europeisk politisk stabilitet kan oppstå for hele Europa.

Von der Leyen talte ikke som traktatenes vokter, men som en kandidat. Henne Nettverk henvendte seg til sin egen partifamilie, uten hvis støtte hun ikke kan lykkes som toppkandidat. Fremfor alt ønsker vi klarhet for den kommende valgkampen. Europas fremtid i den nåværende verdens (u)orden krever mot og lederskap. Ordførerne fra fem ulike grupper i Europaparlamentet beviser dette med sitt forslag for morgendagens Europa.


Hvor nyttig var dette innlegget?

Klikk på stjernene for å rangere innlegget!

Gjennomsnittlig vurdering 4.6 / 5. Antall anmeldelser: 7

Ingen anmeldelser ennå. Du kan også kommentere dette innlegget nedenfor.

Jeg beklager at innlegget ikke var nyttig for deg!

La meg forbedre dette innlegget!

Hvordan kan jeg forbedre dette innlegget?