Stemme!

Featurefoto: Heilbronns flagg og våpenskjold

Am Søndag 26. Mai 2019 finn i Heilbronn Valg til Europaparlamentet og til Heilbronn kommunestyre i stedet.

Som tysk eller unionsborger bosatt i Heilbronn kan du stemme ved begge valgene.

Som statsborger i et EU-medlemsland (= unionsborger) har du stemmerett dersom du bor i Tyskland eller på annen måte vanligvis bor der. I tillegg må du oppfylle samme krav som tyskere på valgdagen.

Merk: Hver velger kan kun stemme én gang og må derfor bestemme seg for om de skal avgi sin stemme i sitt opprinnelsesland (innvandrere) eller sitt nye hjem (emigranter) eller her i Heilbronn.

Vennligst stem!

Siden jeg selv er kandidat til Heilbronn kommunestyre på liste nr. 11 av Frie Velgere (FWV HN), vil jeg be deg om tre av dine 40 stemmer.

forutsetning for å stemme er det deg

  • i hvert fall på valgdagen 18 år (Valg til Europaparlamentet) eller i det minste 16 år (Heilbronn kommunestyre) er gamle,
  • er ikke diskvalifisert fra å stemme og
  • i minst tre måneder 
  • har en leilighet i Heilbronn eller på annen måte vanligvis bor der.

Innføring i manntallet

Dersom du allerede har stemt i Heilbronn eller mottatt valgmelding, står du også oppført i velgerlisten.

Er du ny i Heilbronn eller aldri har mottatt valgmelding anbefaler jeg å ta en titt i manntallet.

Du kan laste ned manntallet fra 6. 10 opp. May 2019 i åpningstiden til Heilbronn byadministrasjon.

Dersom du ikke var med på manntallet, kan du klage innen disse fem dagene. Du kan sende inn innsigelsen skriftlig eller personlig (for ordens skyld). Du må legge ved bevis på at manntallet åpenbart er feil med innsigelsen din.

Heilbronn byadministrasjon vil deretter sjekke kravene for stemmeberettigelse. Dersom du møter opp personlig, vil du umiddelbart bli tatt med i manntallet dersom forutsetningskontrollen var vellykket.

Du vil motta avgjørelsen på klagen din senest 16. mai 2019.

Fare: Hvis du har stemmerett, men ikke har mottatt en stemmemelding innen 3. mai 2019, vennligst kontakt Heilbronn byadministrasjon umiddelbart. 


"Hvorfor skulle det ikke være en tålmodig tillit til folkets ultimate rettferdighet? Finnes det noe bedre eller likeverdig håp i verden?»

Abraham Lincoln, første åpningstale (4. mars 1861)