5. Hertenstein Samtaler

Feature foto: 5th Hertenstein Talks

Dette også Hertenstein snakker blitt veldig interessant igjen. Dessverre vil de denne gangen kun finne sted virtuelt. Likevel klarte vi å komme opp med gode temaer og ekspertmoderatorer igjen.

Am Lørdag 18. september 2021 fra kl. 9.00 til 20.00 Til sammen fire temaer diskuteres.

Emne 1: The European Citizens' Initiative - Det vi vet etter nesten 10 år

Emne 2: Hva har koronakrisen gjort med europeernes europeiske selvtillit?

Emne 3: Betydningen av det transatlantiske forholdet for Europa

Emne 4: Hvorfor trenger vi Europas forente stater så snart som mulig?

Som moderatorer i år Bettina Kummerle, Prof. Dr. Walther Heipertz, Michael George Link MP, Christian Moss, Javier Giner, Leonard Reinwald og Constantine Kummerle bli vunnet.

Jeg ser allerede frem til de interessante og sikkert veldig spennende diskusjonene!

Hvis du vil vite mer om det, kan du Her er invitasjonen og programmet se, eller Nettstedet til Hertenstein Talks besøke.


"God kommunikasjon er stimulerende som svart kaffe, og like vanskelig å sove etter."

Anne Morrow Lindbergh, Gave fra havet (2015 [1955]: 61)
Du kan støtte denne bloggen på Patreon!

Skriv en kommentar

E-postadressen din blir ikke publisert.