Dam barneskole

Featurefoto: © Shutterstock

Jeg har vært en entusiastisk lesefadder på min gamle barneskole i godt to år nå, og jeg har gode minner fra hvordan foreldrene våre organiserte og opprettholdt lesesponsorer og -kretser for oss den gang.

Mye har endret seg i mellomtiden og absolutt ikke til det beste, men engasjementet til de lokale lærerne er likevel mer enn eksemplarisk. Selv om jeg ikke kan påstå at jeg noen gang har vært en hyggelig elev selv, kan jeg påstå at lærerne mine på den tiden, spesielt klasselæreren min Fru Pilar, med meg visste ikke slike utfordringer som de finner dagens lærere.

Blant disse utfordringene, som jeg også regner med at mange foreldre på den ene siden kun «disponerer» barna i barnehager og skoler for å måtte håndtere dem minst mulig, og på den andre siden lærere er knapt lenger i stand til å yte sin faktiske oppgave rettferdighet, fordi de eksisterende underskuddene til elevene deres allerede er for alvorlige fra starten av til å kunne mestre en læreplan som er uegnet for disse forholdene, det er også det faktum at elevene på Dam barneskole, som har ligget i containere i årevis, finner knapt noen muligheter til å slippe ut dampen på en alderstilpasset måte, slik at de kan tømme hodet for læringsinnhold og følge timene med konsentrasjon [minst. Mr. Hofer ville blitt glad for denne setningen fra meg].

Nytt er at en annen frivillig organisasjon ved Dammgrundschule, nemlig broZeit-frokosten, søker hjelpere til å tilberede og organisere skolefrokost. Det ville vært synd om det ikke fantes foreldre, besteforeldre, tidligere morelever eller andre interesserte, og dette engasjementet, som er svært viktig for barnas utvikling, måtte snart begrenses ytterligere eller til og med stoppes!


Jeg har allerede skrevet følgende om skole og utdanning generelt: https://kuemmerle.name/schule-bildung


"Hvordan forklarer du skolen til en høyere intelligens?"

Henry Thomas som Elliott i ET the Extra-Terrestrial (1982)