Irvine

Post bilde: Irvine sett fra en ballong i fangenskap | © Shutterstock

Irvine sies å være den tryggeste byen i USA, som ble planlagt og utviklet av Irvine Company på 1960-tallet og nå har mer enn 300 000 innbyggere. Spesielt bemerkelsesverdig er universitetene og reservoaret, som er flott for å gå rundt.

mottatt i 1971 Irvine charteret, og tanten min flyttet dit fra San Francisco i 1974. Irvine ligger omtrent 60 miles sør for LA og er en del av Orange County. Byen grenser til bl.a Santa Ana, Costa Mesa og Newport Beach.

I Irvine er universitetene, de mange byparkene og de forskjellige kirkene ikke å gå glipp av. Det er også tre større bybibliotek og andre universitetsbibliotek, hvorav de fleste er åpne for publikum. Siden asiatene nå sannsynligvis utgjør den største delen av befolkningen i Irvine, er det ikke overraskende at kinesisk litteratur ikke lenger kan overses i bibliotekene.

Irvine er også spesiell når det kommer til sport, da Irvine kan betraktes som USAs senter for vannpolo.

Tradisjonelt sett dikterer biler og bybusser trafikk, men i likhet med Santa Ana er Irvine godt forbundet med San Diego og Los Angeles med tog. Og siden 1990-tallet har Irvine også hatt et godt nett av sykkelveier med rundt 500 kilometer med sykkelveier og nesten 100 kilometer med tverrspor.